Thursday, September 29, 2011

סרטונים על משמעויות פעולות החשבון

הנה סרטונים שבהם אני מצולם מלמד קבוצת תלמידים קטנה משמעויות שונות של פעולות חשבון.

החומר הוא של המורה תלמה גביש.

מה המטרה של הסרטונים? להראות להורים ולמורים דגם של שיעור שבו מלמדים ילדים חומר בחשבון של בית ספר יסודי.

הסרטונים האלה עוסקים במשמעויות של פעולות חשבון. ההבנה המתמטית של כל אחת מפעולות החשבון מתחילה במשמעות הפעולה ובקשר שלה למציאות, או במילים אחרות, איזה סוג של פעולה חשבונית מתאים לפתרון בעיות שונות במציאות.

כאשר בשלב מוקדם של הלימוד הילדים רואים כיצד מצבים שונים מובילים לאותו הפתרון וכיצד אותו התרגיל מייצג בעיות שונות הם מסוגלים לגשת לפתרון בעיות מגוונות ביעילות, בביטחון ומתוך הבנה.

פתרון טכני של תרגילים זה מה שתלמידים והורים (ולצערי גם מורים) חושבים שזה העיקר. זה אמנם חשוב ושימושי, אבל מחשבונים ומחשבים עושים זאת במהירות רבה יותר, ביעילות רבה יותר וללא טעויות. -- המיומנות החשובה ביותר דווקא מוזנחת והיא היכולת לקבל בעיה בשפה טבעית, להבין מהו מידע עודף ושאינו רלוונטי ומה המידע הנחוץ ואיזה מידע חסר ומשם להבין מהו התרגיל או מהי סדרת התרגילים שיש לנסח ולפתור כדי להגיע לפתרון (או לידיעה שיש יותר מפתרון אחד או שאין פתרון) -- לעיתים יש יותר מדרך אחת לפתור ואז יש צורך להעריך מהי השיטה היעילה בהקשר שתביא לפתרון טוב ומוצלח. תלמידים צריכים ללמוד לחשוב. תלמידים צריכים להיות מסוגלים גם להמציא בעיות מתאימות ולפתור אותן.


ישנם ארבעה סרטונים:
הנה סיכום של שיעור ארוך ומלא בסדנת המתמטיקה שלימדתי בשנה שעברה. השיעור עסק במשמעויות של חיבור ובשתי משמעויות החיסור שרואים גם בסרטון: חיסור של גריעה וחיסור של הפרדה. [שיעור מספר 7 בסדנת המתמטיקה]


הנה סיכום של שיעור המשך בסדנת המתמטיקה שלימדתי בשנה שעברה ובה עסקנו במשמעויות נוספות של החיסור ובפרט בנושא שבו עוסק הסרטון: חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם. [שיעור מספר 8 בסדנת המתמטיקה]אגב, לחיסור יש יותר משמעויות. ההכרות של כולן מסוכמת בשיעור הסיכום שלימדתי בסדנת המתמטיקה בשנה שעברה [שיעור מספר 9 -- סיכום 6 משמעויות החיסור]


בסרטון השלישי מוסברת המשמעות של הכפל כחיבור מקוצר.

לצד הסרטון אפשר להעזר בסיכום של שיעור מלא בנושא משמעות הכפל שלימדתי בשנה שעברה בסדנת המתמטיקה. [שיעור מספר 10 -- משמעות הכפל]

בסרטון הרביעי מוסבר הקשר של הכפל לחילוק ומוסברת המשמעות של חילוק לחלקים ושל חילוק להכלה.

לצד הסרטון אפשר להיעזר בסיכום מתוך שיעור על משמעויות של חילוק שלימדתי בסדנת המתמטיקה בשנה שעברה. שתיים מהמשמעויות שעסקתי בהן בשיעור מופיעות בסרטון. הנושא מורכב ואין מלמדים אותם "זבנג וגמרנו". התהליך ארוך. [שיעור מספר 11 -- משמעויות של חילוק]


הורים ומורים שמעוניינים להבין את העקרונות ורוצים ללמוד ללמד את הילדים באופן שכזה או מעוניינים להשתמש בגישת ההוראה ובחומרי הלימוד המתאימים (מתמטיקה יסודית) מוזמנים ליצור קשר עם העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל בדוא"ל info@ifma.org.il. כמובן, ניתן גם ליצור עמי קשר באופן ישיר ואני אקשר לגורמים המתאימים בעמותה.

אני מקווה שנצלם סרטונים נוספים שבהם מוסבר חומר יסודי ומודגמים עקרונות של הוראת חשבון של בית ספר יסודי ושזאת רק הסנונית הראשונה. אשמח מאוד לקבל משוב על הסרטונים.


No comments:

Post a Comment