Thursday, August 7, 2008

הורים כמנהיגים -- חיים עמית


הורים כמנהיגים -- חיים עמית


הנה כתבה על הספר כפי שהופיעה בוואי-נט: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3319373,00.html


והנה על הספר מתוך אתר טקסט: http://www.text.org.il/index.php?book=06041011את הספר קניתי מתוך סקרנות על הנושא.
נהנתי ממנו מאד.
במהלך הקריאה של שני הפרקים הראשונים חשתי תסכול מאד גדול. הרגשתי שהמצבים הלא תקינים והבעייתיים שמתוארים לרבות ההשלכות מתארים אותי ואת משפחתי. עוד סבלתי בפרק השני שנקרא "בין סמרטוט לנבוט". חשתי תסכול כי הבנתי שהרבה ממה שמתואר שם קורה אצלי והתסכול היה שלא הוצאו דרכים לפתרון אלא רק תאור המצבים והשלכותיהם.
כל זה השתנה החל מהפרק השלישי והלאה. המחבר פורש את משנתו בסבלנות ובכשרון, נדבך על נדבך, את השקפתו לנושא ומספר ציטטות ומראי מקום בשפע מספרות מקצועית עדכנית ומנסיונו עם מטופליו.
הוא מסביר מהי מנהיגות ומהי מנהיגות הורית ומציג דרכים רבות לבטא אותה ולפתח אותה ומתאר דרכי התמודדות ונקודות מבט שונות ומגוונות.
ממש הרגשתי שהחכמתי מאד מהקריאה של הספר.
גם הדברים שניסיתי על ילדי נשאו פירות חיוביים.
אני מרגיש שאני מודע יותר לבעייתיות של מצבים מסויימים ומרגיש שאני פחות חסר אונים כי אני מבין מה לעשות ורואה תמונה כוללת יותר. המודעות כשלעצמה מאד מעצימה.

ספר מומלץ מאד.

אני אחפש גם את הספר הקודם של המחבר ואקרא אותו כמו גם מאמרים ומידע רב שנמצע בשפע באתר הבית שלו ב- http://www.hamit.co.ilF5's CTO intviewed for Globes.co.il