Monday, October 19, 2009

עמוס גורן על לשון ועל הגיון

דילמת השפע מאת מייקל פולאן


קראתי את ספרו של מייקל פולאן, דילמת השפע. הספר נוגע בנושא חשוב מאוד: האוכל שאותו אנו צורכים, אופן גידולו, אופן איסופו, אופן עיבודו ואיך אלה משפיעים עלינו. הוא גם דן בפילוסופיה של צריכת מזון מן החי. עוד הוא נוגע במשמעויות של מזון להגדרותיו השונות: מתועש, מעובד, אורגני, חופשי, בר-קיימא וכיוצא באלה.

ספר מעניין ביותר.

על הספר בישראבלוג
על הספר בעל השולחן בלוגים
אביה שטוייר על הספר בהארץ
אחת התובנות המפתיעות בספר (טוב, לא מפתיעות אחרי שקוראים ומבינים כיצד הגיע אל המסקנה) היא שייתכן שחשוב יותר לדעת מה אוכלת החיה שאנו אוכלים יותר מאשר מהי החיה עצמה שאנו אוכלים. הוא טוען שאם אנו מעדיפים לצרוך דגי סלמון בגלל אומגה-3 תחת לצרוך בקר, יש סיכוי טוב שבקר שניזון כראוי מעשב ולא מתירס ומסויה (ומתוצריהם) יהיה בריא יותר למאכל מאשר דג סלמון שניזון מתירס ומסויה (ומתוצריהם).

היה מרתק ללמוד על תהליכים בירוקרטיים ופוליטיים שדוחקים גידול מזון שפוי ובר קיימא לטובת תהליכים ש"עושים שוק".

היה מרתק גם להבין כיצד פועלים חקלאים אורגניים, חקלאים אורגניים מתועשים וחקלאים שדוגלים בחקלאות בת-קיימא.

דווקא החלק על הצייד והליקוט שחותם את הספר פחות דיבר אליי ופחות עניין אותי באופן אישי.

באמת מפתיע עד כמה אנו בורים ביחס למזון שאנו צורכים ולהשפעה שלו עלינו (ולהשפעות הסביבתיות של גידולו, עיבודו והפצתו).

מומלץ!!