Monday, November 12, 2012

סדנאות ופעילויות לפיתוח חשיבה מתמטית בכפר יונה

סדנאות ופעילויות לפיתוח חשיבה מתמטית בכפר יונה

מיכל ואני אני מציעים מגוון סדנאות להורים ומגוון סדנאות וקורסים לילדים ולנוער. חלקן בתשלום וחלקן ללא תמורה ובהתנדבות מלאה:

בתשלום, להורים (בשעות הערב המאוחרות) במסגרת "מר חשבון: א"ב של אחת ושתיים"

בתשלום, לילדים ולנוער (אחרי שעות הלימודים בבית הספר ואחה"צ)
  • הסטוריה ושימושים במציאות של מתמטיקה שלומדים בתיכון -- מיועד לתיכוניסטים ולחובבי מתמטיקה מכל הגילאים
  • מפגשי הנחייה, הרחבה והעמקה, שיתוף פעולה ועזרה לתלמידים שבתוכניות של מכון ויצמן במדע בהתכתבות ובמתמטיקה בהתכתבות
  • פיתוח החשיבה ומשמעויות במתמטיקה -- לתלמידים החל מכתה ד' -- לפי רמות -- שילוב של העשרה אינסטרומנטלית ושל הוראת מתמטיקה יסודית: שני מפגשים שבועיים של 90 דקות: באחד עוסקים בכלים של העשרה אינסטרומנטלית ומפתחים את החשיבה ואסטרטגיות למידה ופתרון בעיות ובמפגש השני בכל שבוע עוסקים בתוכן מתמטי תוך כדי שימוש בכלים שנרכשו במפגשי ההעשרה.
  • קורסים לילדים ולנוער בנושאים ממוקדים: בעיות מילוליות, שברים ואחוזים, טכניקה אלגברית, גיאומטריה, פונקציות, הוכחות,... וכל נושא ותחום במתמטיקה שלומדים בבית הספר בכל הרמות -- קבוצות התלמידים לפי רמה.
בהתנדבות, להורים:
בהתנדבות, לילדים ולנוער:

ההיצע כולו אינו זמין כל הזמן, ומעת לעת יש אצלינו הזדמנויות מעניינות, אז צרו עמנו קשר לפרטים נוספים:
מיכל יונה: michal.yona@gmail.com 057-7326361
שלמה יונה: shlomo.yona@gmail.com 057-7326360