Sunday, April 25, 2010

הספר הקטן שמכה את השוק בגדול! מאת ג'ואל גרינבלט


קראתי את ספרו של ג'ואל גרינבלט, הספר הקטן שמכה את השוק בגדול! ולא כל כך הבנתי על מה ה-טררם...

הרעיון הוא לדרג מניות (רצוי של חברות גדולות ומבוססות) לפי שני אמות מידה: אמת מידה אחת היא לפי תשואה גבוהה על ההון המושקע (רווח תפעולי חלקי סך נכסים מוחשיים נטו). אמת מידה שנייה היא לפי אומדן לרווחים בעתיד: EV לחלק ברווח התפעולי ב-12 החודשים הקודמים.
אסף אביר בנענע 10 כותב על שיטות טכניות כמו זאת ואחרות.
בדצמבר 2008 עוד סקירה על השיטה של גרינבלט.
ושוב, אסף אביר בכלכליסט באותו העניין.


הספר כתוב בשפה קולחת ופשוטה, מחולק למנות קטנות, מתובל בעלילות ובאנקדוטות, והרעיון המרכזי משונן שוב ושוב ומודגם. יש גם טיפול של המחבר בביקורת.

הספר חביב ומשעשע, מסביר לא רע רעיון פשוט אך חמקמק.

לדעתי, ספר ראוי לקריאה -- אינני חושב ששווה לרכוש אותו -- שווה בהחלט לשאול אותו מהספרייה, להשקיע שעתיים-שלוש בקריאה, להבין את הרעיון וזהו. אני חושב שהרעיון שמובא בספר יכול להיות בסיס לא רע להבנה של שוק ההון. אפשר בהחלט להרשם באתרים פיננסיים שונים ולבנות תיק מניות וירטואלי (לא עם כסף אמיתי -- הכול בכאילו) ולבדוק כמה אנו מבינים, מה ההשלכות של ההבנה שלו וכיוצא באלה.

לא רע.