Friday, May 25, 2012

צילום ילדי גן נעים התשע"ב

צילמתי את ילדי גן נעים תמונות אישיות וגם תמונה קבוצתית.
כדי להצליח לקבל מהילדים שיתוף פעולה בעת צילום התמונות האישיות נעזרתי בבני, ניר, שזימן את הילדים אחד אחרי השני מתוך הגן (אני צילמתי בחצר), הושבתי את המצולמים על כיסא כשלצידי על החצובה הצבתי בובה. ביקשתי מהילדים להביט בבובה ולהצחיק אותה או לנסות ולבדוק האם היא ממצמצת.
התוצאות לפניכם.