Thursday, March 24, 2011

אלפרד ברוקשטיין: להשקיע בהקניית היסודות

“דווקא בתפקידי כראש תוכנית המצוינים אני נחשף לחלל הגדול בהשכלתם של יוצאי מערכת החינוך הישראלית,” אומר פרופסור אלפרד (פרדי) ברוקשטיין, איש הפקולטה למדעי המחשב. “מגיעים אלינו הצעירים המבריקים ביותר שישנם, אבל הטרנד של הרב-תחומיות פגע בהם מוקדם מדי. הם למדו מסלולי לימוד מודרניים בננו-מכטרוניקה, הנדסה גנטית וביו-טכנולוגיה, ברובוטיקה ומדעי המחשב, על חשבון הידע הבסיסי הנדרש באמת: פיסיקה, מתמטיקה, כימיה וביולוגיה. יש להם ציונים מופלאים בבחינות הבגרות והפסיכומטרי, וידע שטחי מאוד ב’רובוטיקה אסטרו-פיזיקלית מכטרונית’, ‘ננו-טכנולוגיה ביומולקולרית ממוחשבת’ ושאר ירקות, לצד ‘חורים’ עצומים בהשכלה כללית ובמקצועות הבסיס.”
ומדוע זה קורה? “מפני שלדעתי, מערכת החינוך שמה את העגלה לפני הסוסים. זה קורה משום שהמורים הטובים במקצועות הריאליים, יחד עם משאבים אדירים, ‘נשאבו’ לכל מיני תוכניות הזויות, ‘מודרניות’ ורב-תחומיות, במקום שיופנו למה שהם נועדו באמת – הקניית היסודות. צריך להחזיר את המורים הטובים להוראת המתמטיקה, הפיסיקה, הכימיה והספרות, וצריך כמובן לשפר מאוד ובדחיפות את משכורותיהם ולשקם את מעמדם החברתי.”
ביקוריו של פרופסור ברוקשטיין במזרח הרחוק רק מחזקים את דעתו בעניין זה. בשנים האחרונות הוא נוסע מדי פעם ללמד מתמטיקה ומדעים באוניברסיטה הטכנולוגית נאניאנג שבסינגפור. “השלטון בסינגפור מציב את החינוך בראש סולם העדיפויות – בדיוק ההיפך ממה שקורה אצלנו. סינגפור משקיעה משאבים אדירים במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה, תוך ראייה לטווח ארוך. אצלנו כל הזמן “מייעלים” על ידי קיצוצים ו”משפרים” על ידי בניית תוכניות לימוד חדשות. אם נמשיך ב”שיפורים” הללו, גם ההיי-טק – אותו קטר שמניע עדיין את המשק – יפסיק לנוע, כי הדלק האמיתי שלו, ההשכלה הבסיסית המעמיקה למוחות הצעירים המבריקים, הולך ואוזל.”

מקור: הידען ו-הטכניון.