Tuesday, June 5, 2012

ללמוד ללמד ילדים מתמטיקה של בי"ס יסודי

ללמוד ללמד ילדים מתמטיקה של בי"ס יסודיבכפר יונה מתקימים שיעורים להורים כדי להכיר להם את הוראת המתמטיקה בבי"ס יסודי כדי שיוכלו לעזור לילדיהם וגם לקבל תובנות עם מה מתמודדים המורים ועם מה מתמודדים הילדים, אילו פערים יש בין ההבנה שלנו לזאת של הילדים, איך חושבים על הדברים ילדים ואיך אנו המבוגרים, וגם נגלה שלהבין דקויות מתמטיות בחשבון של בי"ס יסודי זה לא דבר פשוט ואפילו מסובך יותר להסביר.


כבר היו כמה מפגשים (והכל בחינם, וההוראה בהתנדבות).
אפשר להתעדכן על מה שהיה ולהמשיך להתעדכן גם בהמשך באמצעות האתר של הסדנה:

באתר יש הסברים בנושאים שונים, שאלות ותשובות ורעיונות איך להסביר. אפשר ליצור איתי קשר עם שאלות ובקשות לנושאים נוספים שאפשר לכסות באתר לטובת ההורים והילדים.

המורה,
שלמה יונה