Saturday, May 11, 2013

ללמוד ללמד ילדים מתמטיקה של בי"ס יסודי


אני שמח לספר שביום רביעי 8 במאי התקיים המפגש הראשון בסדנה להורים: "ללמוד ללמד ילדים מתמטיקה של בי"ס יסודי" שאותה אני מעביר.


בכל מפגש נושא מרכזי, דיון בחשיבותו, כיצד מתקשר לתוכנית הלימודים, כיצד הרעיונות והעקרונות משתלבים במתמטיקה ובחיים. לומדים את הנושאים ובמקביל לומדים כיצד להסביר וכיצד ללמד אותם. המפגשים נוגעים במהות -- ינתנו קישורים והפניות לחומר קריאה נוסף ולחומר לימודי מתאים.

הנה, למשל, קישור לסיכום המפגש הראשון של הסדנה.

עדיין אין זה מאוחר להצטרף. המפגש הבא ב-22 במאי, יום ד'. המפגשים מידיי יום רביעי בין השעות 20:30 ל-22:00 ומתקיימים בכפר יונה.

לפרטים, פנו אליי.


מסיבת ל"ג בעומר של סיון

מסיבת ל"ג בעומר של סיון


מסיבת ל"ג בעומר של ניר

מסיבת ל"ג בעומר של ניר

יער אילנות וקם סון

יער אילנות וקם סון