Monday, August 27, 2012

שלום כתה א', שנת לימודים מוצלחת

ניר מתחיל ללמוד בכתה א', סיון בכתה ג' ואביב בכתה ו'. זאת השנה הראשונה והאחרונה ששלושת הילדים ילמדו ביחד באותו בית ספר. יש לי שלושה ילדים בבית הספר.

שיהיה בהצלחה!