Sunday, August 22, 2010

Programming From The Ground Up by Jonathan Bartlett
Programming From The Ground Up by Jonathan Bartlett.


The book's homepage:http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/

The book can be downloaded free of charge at:
http://download.savannah.gnu.org/releases/pgubook/

פגישת שוחרי פרל בישראל -- אוגוסט 2010
מחר, יום שני, 23 באוגוסט 2010, תתקיים פגישת שוחרי פרל בישראל (Israeli Perl Mongers). את המפגש מארח חברי הטוב, שמואל פומברג, בחברת קואלקום במת"מ בחיפה. [להודעה ברשימת התפוצה -- שם גם נפלה טעות סופר עם טעות בחודש...]

הפעם החלטתי להעביר הרצאה במסגרת הזאת שכותרתה: דברים שלמדתי בראיונות עבודה. גם בתור מראיין וגם בתור מרואיין למשרות פיתוח שונות בחברות טכנולוגיה אפשר להמציא ואפשר לפגוש בחידות ובמשימות שלעתים נדמה למראיין או למרואיין שיש פתרון בית-הספר ברור ובזה נגמר הדיון. אני חושב שגם אם זה נכון במקרים רבים, יש פה פספוס, כי קשה להבדיל בין זיכרון או שינון לבין הבנה של הבעיה ושל הפתרון -- אני מוצא שדיון ועיסוק בתכונות הבעיה, במאפיינים השונים של הפתרונות המוצעים, של דיון בשונה ובדומה לבעיות אחרות ובקשירת הבעיה לאתגרים מהמציאות -- יש בהם כדי להבדיל בין המועמד המבין והבקיא לבין אלה ש... נו... במקרה הטוב זוכרים את פתרון בית הספר.


ההרצאה שלי היא בפני מפתחים על שאלות של ראיונות עבודות ותובנות לגבי פתרון בעיות, תכנות ועוד.


ההרצאה אינה מניחה ידע מקדים, אלא בתכנות ואולי קצת בשפת Perl (מה שאפשר להשיג גם תוך כדי ההרצאה לפי הצורך -- למעשה -- יהיה נחמד אם תוך כדי ההרצאה אתבקש להציג את אותו הרעיון בשפת תכנות אחרת -- זה קרה בעבר והיה מוצלח ביותר). אני אציג בעיות אמיתיות, בהקשר אמיתי (ראיונות עבודה למשרות פיתוח), ואקשור הכול למתמטיקה, להסטוריה של המתמטיקה ולעקרונות בהנדסה ובהנדסת תוכנה.


הכול מוזמנים: מורים, תלמידים, מפתחי תוכנה -- זה פתוח לקהל


הנה על הארוע מתוך יומן הרשת של


אני שוקד כרגע על הכנת החומר להרצאה שלי מחר. אני מקווה שיהיה מה להעלות ליומן הרשת בעוד מספר ימים.אינני מציג מחר לבדי -- ראשון יעלה להציג אורי ברוק, על RESTful Web Services ב-Catalyst. ואחריו אני עם חידות ומשימות ראיונות העבודה ודיונים ופתרונות (כן -- פתרונות!!! וגם קוד ב-Perl).


הגיעו בהמוניכם.Uri Bruck:
Developing RESTful Web Services with Catalyst
Shlomo Yona:
Things to learn from job interview questions -- a Perl view

The meeting will take place in 18:30, August 23, in Qualcomm - Haifa,

MATAM. (near MATAM's the south exit)