Thursday, October 23, 2008

נרשמתי למכון כושר גאראג' ברחוב הברזל

נרשמתי למכון כושר גאראג' ברחוב הברזל.

הפעם הלך חלק הנסיון שלי לקבל פרטים לגבי מחיר ולכן הייתי נעים ושיתפתי פעולה. אומרת לי הבחורה שרושמת שאני מאד מוכן ומשתף פעולה (אפילו הבאתי מראש אישור מרופא) ושאני בטח מתאמן שיהיה להם קל איתו. דימה שבא איתי צחק ואמר לה שהיא לא יודעת מה היא מקבלת... :-) והוא יודע את זה מהפעם הקודמת שניסיתי להרשם שם.

המקום מרשים מאד.
קיבלתי תיק גדול לבגדים וכביסה.
קיבלתי צ'יפ לכניסה.

עכשיו צריך לבוא ולהתאמן.
אני מתכוון להגיע יום יום בשעות הצהריים לפני/אחרי ארוחת צהריים בג'קו או בקאי.