Sunday, November 4, 2007

רקפות

שתלתי היום 11 שתילי רקפות גדולות פרח שקניתי בקנייה מרוכזת באמצעות פורום גינון בתפוז (תודה לאיתמר שריכז את אזור השרון ) -- את השתיל ה-12 שהיה בארגז שקניתי נתתי במתנה לרחל ששומרת ומטפלת בניר.

את כל השתילים שתלתי בגינה מלפנים.