Thursday, November 29, 2012

גליונות "אתגר" מתמטי זמינים באינטרנטאתגר - גליונות למתמטיקה הוא כתב עת שיצא לאור בישראל בשנים 1985-2001. הגליונות זמינים בחינם באינטרנט לכל דורש.


 http://imu.org.il/Education/Etgar/etgar.html


הנאה מובטחת לחובבי המתמטיקה!!

איזה יופי של מתנה.