Wednesday, June 8, 2011

פורטונה יונה נפטרה


 סבתא שלי, אם אבי, פורטונה יונה, נפטרה היום בבוקר.
הקשר שלי עם סבתי היה קשר מרחוק. הוריי עלו לארץ ושאר המשפחה מצד אבי נשארו באיסטנבול. יחד עם זאת הקשר היה חם ואוהב והיא תמיד ידעה מה קורה איתי. היתה לנו שיחה שבועית, ללא קשר לאירועים ולשיחות אחרות, מידי יום שישי אז הייתי מתעניין בקורותיה השבוע והיא בקורותיי. בשיחות האלה למדתי ממנה מתכונים למאכלים, קיבלתי עצות טובות לחיים, למדתי על החיים במשפחה בתקופה  שמלפני שנולדתי, ופשוט נהניתי להאזין לקולה.

מידיי שנה הייתי טס לבקר אותה למשך סופ"ש. בשנים האחרונות אפילו לקחתי איתי את אביב ובפעם האחרונה גם את סיון. כך למדו גם הם להכירה מתוך כמה ימים ששהינו עמה ברצף. גם להם היא תחסר והנסיעות אליה יחסרו להם.

בשבועות האחרונים מצבה הורע מאוד. השיחה האחרונה ששוחחתי עמה היתה ביום שישי לפני כשבועיים ופחות מחצי שעה לאחר שסיימנו את השיחה השבועית שלנו מסתבר שהיא חוותה תסחיף ריאתי ועד שכוחות ההצלה הגיעו אליה ועד שטופלה עבר זמן ממושך מידיי ומצבה היה קשה.

היא תחסר לי מאוד.קבוצת אמהות תלמידי עמל נצחו בגמר מאמארשת בכפר יונה

מיכל, אשתי, מנצחת עם קבוצתה, אמהות תלמידי בית חינוך עמל בכפר יונה, בגמר מאמארשת את קבוצת אמהות תלמידי בית חינוך רימון.

בתמונות אפשר לראות את מיכל זורקת, מנחיתה, תופסת, חוסמת -- ו-חוגגת.

בית הספר עמל קיבל את דמי הזכייה, כ-2500 ש"ח ביום שלמחרת.