Saturday, January 7, 2012

הוראת המתמטיקה שלי בסופ"ש הזה

מידי סופ"ש אני עמוס בהוראת מתמטיקה:

ביום שישי אחרי סיום הלימודים בבית הספר היסודי אני מלמד בהתנדבות בסדנת המתמטיקה בבית הספר עמל. הנה קישור לסיכום השיעור של יום שישי הזה.

משעות אחה"צ לימדתי אתמול את סיון (כתה ב') את מושג האורך, אומדן, מדידות ויחידות ואח"כ בערב את ניר (גן חובה) שאיתו ביחד סיימנו את העבודה על כל החומר במתמטיקה של הגן. השיא היה עבודה על כסף (זה נושא שאנחנו משחקים בו כבר שבועות רבים. בשבת בערב (בבוקר טיילנו בנחל אלכסנדר -- מזג האויר היה נפלא!) עבדתי עם אביב וסיימנו את החצי הראשון של חומר הלימודים של כתה ו' ופתחנו בחזרה מעמיקה על נושא השברים שוב.

עם ניר סיימתי לעבוד על כל החומר של הגן. מבחינתי הוא מוכן לכתה א'. התחלתי איתו באופן מסודר במתמטיקה של הגיל הרך כשהיה בן 3-4 לאט לאט. היום (בן 5) הוא שולט היטב ובטוח. בימים הקרובים אתחיל לעבוד איתו באופן מסודר על חומרים במתמטיקה של כתה א'. את הסדר אני משיג באמצעות עבודה עם חוברות הגן של "מתמטיקה יסודית" ומעת לעת אני מתייעץ עם תלמה גביש בנוגע לתוספות ולשינויים. זה במקביל לגישה האוריינית שממילא נהוגה אצלינו בבית. אני גם מדריך הורים מעת לעת בגישה האוריינית של חינוך מתמטי לגיל הרך ומחזיק יומן רשת בנושא בשם "סדנה להורים במתמטיקה יסודית לגיל הרך".

עם סיון במתמטיקה סיימנו חלק אחד מתוך ארבעה חלקים של חומר הלימוד במתמטיקה של כתה ב'. היא שולטת היטב ובטוחה בעצמה. הסוד הוא לא להתקדם עד שאין שליטה מלאה והפגנת הבנה. לדרג את הדברים המורכבים. להסביר הכול באופן מוחשי, אח"כ לתת מודל בציור ורק בסוף באופן מופשט. כל עניין שלומדים מקשרים לשפה, לחיים ומחפשים דוגמאות בבית ובסביבה. כך זה גם מהנה ומגוון ובכלל לא משעמם. סיון בילתה בסופ"ש בבית במדידות אורכים ובשקילה. נתתי לה מטלות שונות ומשונות לאמוד אורך, למדוד, להשוות, וכך גם במשקל. סיון התקדמה באופן משמעותי וניכר ופיתחה בטחון רב.

עם אביב סיימנו את העבודה על מחצית מהחומר של כתה ו' וברמה גבוהה מאוד. אביב שולט היטב. איננו רק פותרים תרגילים (שהפכו מסובכים למדי) -- זה רק חלק מהתהליך. העיסוק העיקרי הוא בקשר בין השפה למתמטיקה, להבחין בין משמעויות ולזהות דקויות, לנצל רמזי שפה ולסווג בעיות לסוגים שונים. בכל נושא יש לנו עבודה מוחשית, דגמים בתרשימים ואז עבודה רבה בהמצאת תרגילים ובעיות ופתירתן לפי סוגים שונים. במצב הזה, מפגש עם בעיה מילולית או ציורית (וקל וחומר "סתם" תרגיל) גם שלא פגש בהם מעולם הוא מפגש מסקרן, שמסתיים בפתרון נכון, בדרך יעילה ועם נימוק מלא ומרשים מדוע הפתרון כך. אביב, אגב, בכתה ה'.

עם אביב ועם סיון אני עובד (ומעתה גם עם ניר אעבוד) בספרי "מתמטיקה יסודית". אני משתמש במדריכים למורה שכתבה תלמה גביש ומתייעץ עמה באופן קבוע. הספרים משמשים לי לסדר ולתכנון. ההקנייה ברובה אינה בהכרח מתוך הספרים -- יש לי רעיונות משלי להקנייה שאני משתמש בהם מעת לעת ומשלב עם הספרים.