Tuesday, May 24, 2011

40% ו-60% הנחה בהוצאת מאגנס לקראת חודש הספר העברי


בהוצאת מאגנס יש מבצעים לקראת ארועי שבוע הספר. שם מדובר על חודש שלם.
הנה הקישור למבצעים.

60% ו 40% הנחה לכבוד חודש הספר העברי
בתוקף בין התאריכים: 30/06/2011 - 22/05/2011

מבצעי חודש הספר העברי
רוב ספרי ההוצאה כעת ב  40% הנחה
מלבד: ספרים חדשים, ספרים אלקטרוניםאסופות דיגטליות, סדרות, כתבי עת, כתר ארם צובא,

חוברות שיווקספרי קורס וספרים בעותקים אחרונים.


אין כפל מבצעים.


ספרים חדשים ב20% הנחה.


מבחר ספרים ב 60% הנחה
תמונות הספרים המשתתפים במבצע 60% מופיעות מטה.