Sunday, December 13, 2009

למה קשה לתפוס מונית בימים גשומים? מאת רוברט פרנק

קראתי בהנאה ובעניין את ספרו של רוברט פרנק, למה קשה לתפוס מונית בימים גשומים? הספר בהוצאת ידיעות ספרים. התרגום מהמקור באנגלית, The Economic Naturalis, של דרורה בלישה.

זהו ספר שמטרתו להסביר רעיונות ועקרונות כלכליים של קורס מבוא לכלכלה באמצעות שאלות תם מתוך חיי היום יום ומענה לשאלות אלה בגובה העיניים, בשפה פשוטה וללא התחכמויות. אין כאן מושגים, אין נוסחאות ואין סרבול וקושי, רק הסברים מניחי דעת לשאלות.

המחבר טוען שהצגת החומר במבוא לכלכלה באמצעות נוסחאות ועקומות אינה יעילה. מוטב להציג את הנושא כך שענייני יום-יום בשפת יום יום יוכלו להיות מובנים ומסברים כהלכה.

סיפורי מעשה מעניינים יותר ותורמים יותר להבנה ולכן גם נזכרים יותר. הלמידה היא משמעותית יותר ככל שהנושא וההסבר קרובים יותר לעולם המושגים וקרובים יותר ללבו של הלומד.

הגישה הכלכלית להסברים כאן היא מה שמכנה המחבר "כלכלה נטורליסטית" מעין הסברים כלכליים משיקולים אבולוציוניים או דרוויניסטיים. הסגנון מזכיר לי ספר חביב אחר שענה על שאלות בהומור ובגובה העיניים והסביר יפה לפי "פסיכולוגיה אבולוציונית", זה היה הספר זרעים הם מגברים ביציות הן מנשים.

השיח שאינו מתנשא ואינו מלא במונחים מקצועיים ואינו מלא בנוסחאות ובתרשימים ואינו מדבר בהפשטות אלא דווקא מרבה בדוגמאות מהמוחש הפך נפוץ בספרים שמנסים להשכיל קוראים בעקרונות כלכליים. בין הספרים שקראתי והיו בסגנון (אם כי לא בהכרח תוך שימוש באותה תפיסה כלכלית חברתית ולא בהכרח באותן דוגמאות ומתוך אותה נקודת מבט):
הספר משעשע, מסקרן, אינו יומרני, מתאים לגיחות קריאה קצרות, והקטע הכי מהנה הוא רגעי ה-אהההה שמעת לעת מבליחים כאשר יורד האסימון ומגיעה ההבנה בנוגע להסבר מניח את הדעת לתופעה כזאת או אחרת. יחד עם זה יש ספרים אחרים מהסוגה שהסברים שם מניחים את הדעת לא פחות ואולי אפילו מספקים מענה מלומד יותר או מבוסס יותר מהתשובות שמוגשות כאן. הספרים של טים הרפורד (הכלכלן הסמוי ו-יש הגיון בחיים) למשל, מבוססים קצת יותר. אם מחפשים יותר על החוכמות בסגנון כהנמן וטברסקי אזי ספרו של דן אריאלי לא רציונלי ולא במקרה נראה מתאים וניסוחים שונים ובגובה העיניים של רעיונות כלכליים אפשר למצוא בצורה משעשעת אך לא פחות מלמדת וכזאת שגם היא אינה יומרנית ב-אגדות הכלכלה של רובינשטיין וב-כלכלה רומנטית של רפאלי.

חביב, לא יומרני, משעשע, מסקרן ומלמד, אבל למי שבקיא בחומר הדוגמאות מעט פשטניות מידי. לעומת זאת, למי שמחפש להסביר לילדים או שאינו בקיא כ"כ בעצמו בחומר הספר מוצלח ביותר. אגב רעיונות כלכליים לילדים יש ספר נפלא בשם "כסף לא צומח על העצים" מאת מורב לוי -- ה-"מונית" הוא ספר דומה אבל למבוגרים ובמקום להסביר מונחים בסיסיים כמו מהי הלוואה או מהו חוב מסבירים דברים כמו מדוע פחיות משקה הן בצורת גליל ואילו קרטוני חלב הן בצורת תיבות... :-)

ספר נחמד ומלמד.