Thursday, June 9, 2011

ניסיון ביישום שיטת סינגפור במתמטיקה בוושינגטון: כתבה בוושינגטון פוסטבוושינגטון פוסט פורסמה כתבה על נסיון להכשיר מורים ולעבוד בבתי ספר יסודיים עם שיטת סינגפור ועל הקשיים שעמדו במהלך הניסוי.

אני חושב שאפשר למצוא כמה קווי דמיון משותפים לנסיונות בארץ להכניס את השיטה לשימוש בבתי הספר.


מעניין לקרוא שהדיווח מראה שהתוצאות המיידיות של ההשגים של התלמידים היו נמוכים יותר מאשר לפני יישום התוכנית. הציגו בעיות רבות שעברו על בית הספר הזה בכתבה, לצורך איזון -- הציגו גם את הקשיים של המורים והבעייתיות בהכשרה שלהם. הראו שככל שהמורים יותר מיומנים ועברו הכשרות נרחבות ומעמיקות ורבות יותר כך גם השגי התלמידים עלו. קושי שציינו הוא לפיכך רמת המעורבות וההעמקה של המורים. צויינו עוד קשיים.

הספרים האמריקאיים של שיטת סינגפור במתמטיקה אינם זהים לספרים בתרגום לעברית שעובדו על ידי אנשי העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכול. בגרסה בעברית תוקנו דברים רבים. אחד התפקידים המשמעותיים של ספרי המדריך למורה, שאת כולם כתבה תלמה גביש, היה לצמצם ולסגור את הפערים בהבנה של המורים. הצורך בהכשרה מעמיקה של המורים הוא ללא ספק התנאי להצלחה.

אני מבין שללא תוצאות טובות באופן משמעותי או לפחות ללא ירידה בהישגים לטווח קצר וללא תוצאות מרשימות בטווח בינוני לכל המאוחר אין סיכוי להפעיל בהצלחה תוכניות בשיטת סינגפור. אני מבין גם שכל עוד המורים אינם נכונים להשקיע בעצמם בשינוי -- זה לא יעבוד. מה שחסר זה לתווך לצדדים: הורים, מורים, הנהלה, פיקוח ולתלמידים (אך בעיקר להורים, למורים ולהנהלת בית הספר) איך זה עובד ומה נדרש ולהביאם למצב שבו הם מוכנים להתמסר לעניין. כדי שזה יקרה צריך לשכנע אותם  שהשיטה עובדת, שהיא עדיפה באופן משמעותי על תוכניות אחרות -- עדיפות כזאת שתצדיק את ההשקעה הרבה ואת המאמצים הרבים בעיקר של המורים.

לתלמידים עם בעיות שפתיות קשה יותר עם השיטה -- היא דורשת יכולות שפה -- הריי מתמטיקה היא שפה ותרבות ובשיטה משתמשים בכך.

מהמורים נדרשת הבנה מעמיקה ובעצם לימוד מחדש של תוכנית הלימודים של בית הספר היסודי -- הפעם מתוך הבנה מלאה ומעמיקה ושליטה מלאה. השינוי הוא קשה והמאמץ ניכר ולא רבים המורים שמסוגלים להשקיע את הזמן ושיש להם רצון להשקיע. קשה למורים להכיר שהשינוי הזה מקדם אותם מבחינה מקצועית בעיקר משום שהם נדרשים למאמצים רבים יותר ושנדרשות מהם יכולות ברמה גבוהה יותר.

נדמה לי שלו היו מלכתחילה מכשירים כראוי את המורים במתמטיקה של בית ספר יסודי במוסדות להכשרת מורים -- אזי, ההצלחה היתה רבה יותר. אולי במקום לפני שמלמדים מורים מתמטיקה גבוהה בעת שמכשירים  אותם, מוטב ללמד אותם לעומק מתמטיקה של בית ספר יסודי  ואחר כך ללמד אותם כיצד ללמד את זה ורק אחר כך, אם יש בזה תועלת, לתת להם קורסים באנליזה פונקציונלית או בפונקציות מרוכבות. מה שקורה בשטח הוא שמורים שלמדו מתמטיקה ברמה נמוכה ובצורה בעייתי, למשל בעזרת שיטת הבדידים, עוברים שוק כשנפגשים במתמטיקה במוסדות להכשרת מורים ואז כשלהם יסודות רעועים וכאשר הנגיעות האחרונות שלהם במתמטיקה הן דווקא המתמטיקה שלה ולמתמטיקה של בית ספר יסודי אין כל קשר -- דווקא אז אם מגיעים ללמד תלמידים  -- ונדמה לי שמבלבלים וחושבים שזה מגניב ומתוחכם ללמד אותם דברים שדורשים רמת הפשטה גבוהה -- וזאת טעות.


מעניין יהיה לראות ניסוי שייערך לאורך מספר שנים.

מעניין יהיה עוד לראות ניסוי שבו התלמידים לומדים באופן מסודר "העשרה אינסטרומנטלית" ובמקביל, מורים שמודעים לכך ולמדו בעצמם העשרה אינסטרומנטלית ממנפים את המיומנויות שהתלמידים רוכשים בשיעורי ההעשרה האינסטרומנטלית ומשתמשים בזה בשיעורים שלהם, למשל, במתמטיקה. אני סבור שזה עשוי להעלות באופן משמעותי את ההבנה ואת התוצאות.