Tuesday, May 15, 2012

R-israel meetup -- רשמים מהמפגש הראשון20120514_171241.jpgביום שני, 14 במאי 2012, התקיים במשרדי אאוטבריין שבנתניה מפגש ראשון של משתמשי R בישראל.
הגיעו 15 אורחים מבחוץ ועוד כמה מעובדי אאוטבריין. כבר משעה 16:00 התחילו להגיע האורחים. ב-16:30 אורי להב מאאוטבריין סיפר בקצרה על החברה, ואז מיד התחילה הרצאת המבוא לשפת R בסימן למידת מכונה.

שלומי ליפשיץ העביר הרצאה מאלפת שבה סקר את שפת R בקצרה, נתן הסבר מעשי על מבני נתונים בסיסיים ושימושיים בשפה (עם קריצה פה ושם למשתמשי Matlab ו-Octave) והציג דוגמאות מאירות עיניים של בעיות סיווג בעזרת אלגוריתמי למידת מכונה שונים כדי להדגים את יכולות השפה בייצוג מידע, מניפולציות על נתונים, הרצתם על מודלים סטטיסטיים שונים ויצירת תוצאות כמותיות ואיכותיות עם ניתוחי שגיאות לרבות ויזואליזציה מרהיבה ומלמדת. היה מאלף לראות כמה כוח וכמה יכולות יש לשפה ולמי ששולט בה.
20120514_171302.jpg


עם גמר ההרצאה המצוינת שוחחנו על הרקע של הנוכחים ועל מידת היכרותם עם R והשימושים שלהם בטכנולוגיה בלימודים שלהם ובעבודה שלהם ודנו בדרכים שונות לתקשר בינינו ועל אילו נושאים מעניין ללמוד במפגשים הבאים.

סוכם שנקים רשימת תפוצה ב-google groups ואולי גם ב-facebook לטובת תקשורת נוחה בינינו.הנה קישור לקבוצת הפייסבוק שלנו: https://www.facebook.com/groups/350049288384324/
רשימת התפוצה של הקבוצה בפייסבוק: risrael@groups.facebook.com
אנא, הצטרפו.

יש גם קבוצת דיונים בגוגל גרופס: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/israel-r-user-group -- שוב, אנא, הצטרפו בהמוניכם!!

את המצגת שליוותה את ההרצאה של שלומי וקבצים נוספים אפשר למצוא פה.

המפגש צולם ברובו. בהמשך יקושר גם הסרטון.

מארגן ומארח המפגש: שלמה יונה