Tuesday, January 11, 2011

מזכרת מארץ ישראל -- קרן היסודאביב התבקש לספר בכתה על חפץ שעבר מדור לדור במשפחה. כשהוא הסביר להוריי את המטלה הוא דיבר על עלייה לארץ ועל ארץ ישראל. אבא שלי צילם את החפץ וכתב לאביב בדואר אלקטרוני עליו. זה הזכיר לי את ילדותי -- כמה הייתי משתעשע עם זה כשהייתי מבקר בבית סבי וסבתי בבת ים...

בתמונות רואים חפץ שעבר במשפחה מדור לדור. החפץ הוא תבליט מתכת צהובה בדמות קבר רחל. כשפותחים את החלון שבתבליט אפשר למשוך החוצה סדרת תמונות ארוכה. בכל תמונה צילום מאזור בארץ ישראל. הצילומים הם של קרן היסוד.

זאת מתנה שנשלחה על ידי הדודה איזבלה לאמא שלה. זאת הדודה של אמי.

הדודה איזבלה נולדה וגדלה ביוון, הייתה אחות בארגון הצלב האדום בבית חולים ביוון בימים שיוון היתה תחת כיבוש נאצי. עם סיום מלחמת העולם השנייה עלתה הדודה איזבלה לארץ ישראל והייתה שותפה להקמת מדינת ישראל בשנת 1948.

בשנות החמישים של המאה הקודמת שלחה הדודה איזבלה את המתנה הזאת כדי להראות איזו מדינה יפה נבנית בארץ ישראל.

כשסבתא מירנדה וסבא עזריה (ההורים של אמי) הלכו לעולמם החפץ עבר להוריי, שסיפרו לי שיעבירו אותו הלאה לאחד מהנכדים שלהם. כך בינתיים החפץ עבר במשפחה כבר ארבע דורות.