Monday, February 13, 2012

תכנית אסטרטגית לחיזוק החינוך המדעי-טכנולוגי במשרד החינוך


תכנית אסטרטגית לחיזוק החינוך מדעי-טכנולוגי במשרד החינוך

אני רואה את החגגת שיש בבתי הספר (שעליה היטיב לכתוב ידידי, דודי הולצמן: תופעת החגגת) ואת התוצאה באיבוד שעות לימוד יקרות. התופעה אינה ייחודית לבתי ספר יסודיים, אותו הדבר מתרחש גם בחטיבות הביניים וגם בתיכונים. נוסיף לכך את האופנות ואת המגמות בחינוך המתמטי (ראו: מבט-על על גישות בחינוך מתמטי) ואת הבעיות הידועות בהכשרת המורים וברמתם של חלק מהמורים ונקבל מתכון לצרות. לא מעטות האזהרות שמגיעות מצד התעשייה והאקדמיה על הרמה ועל היכולות של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים.

במשרד החינוך מנסים לעשות מעשה באמצעות תוכנית אסטרטגית לחיזוקו של החינוך המדעי-טכנולוגי.מעניינת התוכנית שמשלבת עבודה מעשית בתעשייה טכנולוגית -- מודל של חונכות ושל חונך-שולייה. אולי אפילו נדמה לי שיש כאן ניצנים לחזק שוב את בתי הספר המקצועיים (לפחות במגמות טכנולוגיות) שמשרד החינוך עשה עבודה לתפארת בהריסתם ובניוונם (ראו את ספרו של סטף ורטהיימר: איש ליד מכונה) ובמקביל לכוון את התלמידים החזקים שיש להם נטייה מדעית וטכנולוגית להתמקד במדע ובטכנולוגיה. ניכר שישנן הרבה מאוד כוונות טובות. נדמה כאילו שהתוכנית באה יחד עם דעת קהל שמתגבשת בציבור (ראו למשל את המאמר של סיגל ירון-פסט: מי רוצה שילדיו יהיו חשמלאים או בנאים?). ייתכן שמדובר גם במעורבות של שר התמ"ת, שלום שמחון, אם כי אינני בטוח בכך (ראו: מאמר בדה-מרקר: להעצים את החינוך הטכנולוגי) -- אם להתייחס לדבריו של שמחון, אכן לתוכנית הזאת מייעץ סטף ורטהיימר. יחד עם זאת מצפייה בסרטון (ראו בהמשך) נראה שמדובר ביוזמה של שר החינוך, גדעון סער, ואין כאן שיתוף פעולה עם היוזמות של שר התמ"ת. לא ברור לי מדוע יד אחת בממשלה (משרד החינוך) אינה יודעת מהיד השנייה (משרד התמ"מ) ומדוע אין שיתוף ותיאום של ידע, משאבים ותכנון.

מתוך הצצה בדוגמאות של חומרי הלימוד שמקושרים מאתר היוזמה, נדמה לי שיש קפיצה לגימיקים ולהפשטת יתר (אבסטרקציה) במקום דווקא להקפיד על הוראה מסודרת, שיטתית ועל הקנייה של תהליכי עבודה וחשיבה מסודרים כדי ליצור בסיס טוב להרחבה. אני מקווה שאתבדה ושהתוכנית תוכיח את עצמה.

אכיפה של מיצוי שעות הלימוד הדרושות במקצועות הליבה היא הכרחית. אין לאבד שעות הוראת מתמטיקה לטובת טקסים, טיולים, הצגות, יום המאה וכו'. לא ברור לי איך במשרד החינוך אוכפים את זה בדיוק. הנה התוכנית האסטרטגית כפי שהיא מוצגת באתר משרד החינוך:


תכנית אסטרטגית לחיזוק החינוך מדעי-טכנולוגי
על אודות התוכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך המדעי טכנולוגי
דבר ראש המינהל על התכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך המדעי טכנולוגימאז הקמת המדינה היה ברור לקובעי המדיניות, כי בהיעדר משאבים טבעיים חוסנה הכלכלי של המדינה חייב להישען על מדע וטכנולוגיה.

בשנים האחרונות הגיעו הדים מצה"ל, מהאקדמיה ומהתעשייה על היחלשותו של החינוך המדעי-טכנולוגי. הירידה בהיקפי התחום הזה ובאיכותו מעיבה על ההתפתחות המרשימה של התעשייה בישראל. כדי לאפשר הקמת חברות תעשייה נוספות בישראל תוך מעבר ממחקר ופיתוח לייצור ולשיווק יש צורך בהנדסאים, בטכנאים ובעובדי ייצור. מערכת חינוך המחנכת לעבודה ויצרנות היא אחד התנאים להקמת חברות תעשייה נוספות בישראל.

בקדנציה הנוכחית שמים שר החינוך גדעון סער ומנכ"ל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני דגש מיוחד על חיזוק החינוך המדעי טכנולוגי דגש שבא לידי ביטוי בכמה תוכניות:

התוכנית לשיפור הידע וההישגים במדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים

התשתית ללימודי מדע וטכנולוגיה מתחילה מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. בחטיבות הביניים מצאנו שלמעלה מ-50% מבתי הספר לא הקצו את השעות הנדרשות למקצוע. בהיעדר שעות הורדו נושאי לימוד, ובסופו של דבר, כשהשווינו את תוכנית הלימודים במדעים לסטנדרטים בינלאומיים מצאנו שהחלק החופף קטן ביותר.
כדי לשנות את המצב, הוספנו שעות לימוד למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים (כ-12,500 שעות בשנה), הוספנו נושאי לימוד, הגברנו את האכיפה על מספר שעות הלימוד הנלמדות, הגדרנו באופן ברור יותר את נושאי הלימוד בדגש על הידע הנדרש בכל אחד מתחומי הדעת (כימיה, פיסיקה, ביולוגיה) והגדלנו את כמות ההשתלמויות וההדרכות.
מהלך זה הוא מהלך ארווך טווח לשיפור הידע והמיומנויות של תלמידי ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה עוד בשלבים המוקדמים.

עתודה ומנהיגות מדעית – טכנולוגית

לצד הרצון לשפר את הידע והמיומנויות של כל התלמידים אנו מבקשים להגדיל משמעותית את שיעור התלמידים המצטיינים בתחומים אלה. לשם כך, פתחנו מסלול למצוינות מדעית–טכנולוגית שיכפיל, ובהמשך ישלש את כמות המצטיינים במדע וטכנולוגיה. התוכנית מעודדת תלמידות ותלמידים לשאוף למצוינות בתחומי המדע והטכנולוגיה, כשהשתלבות בתעשיות עתירות הידע בישראל עומד לנגד עיניהם.
התוכנית נותנת עדיפות לתלמידים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל ועדיפות לבנות וזאת כדי לאפשר גם לילדים בפריפריה לחלום את חלום ההיי-טק הישראלי וגם להצליח לממש אותו בכלים המתאימים.

חיזוק החינוך הטכנולוגי/מקצועי

העשורים האחרונים לא הטיבו גם עם החינוך הטכנולוגי; ירידה בתקציבים, סגירת מגמות והתיישנות מעבדות יכולות להסביר את הרקע לטענות מצד צה"ל ומצד התעשיינים הן על הירידה בהיקפים והן על הירידה באיכות הבוגרים.
התוכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגי בשיתוף עם התאחדות התעשיינים משנה את המגמה; חזון חיזוק החינוך הטכנולוגי הוא הרחבתו והתאמתו למאה ה-21 כך שיהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית לחינוך העיוני ויספק כוח אדם איכותי העונה לאתגרי התעשייה. התוכנית לחיזוק החינוך המדעי טכנולוגי הוקמה לאחר שנים של ירידה בתקציבים שהופנו לחינוך הטכנולוגי. כאן לראשונה, בהובלת שר החינוך ח"כ גדעון סער ומנכל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני, הוחלט לשנות את המגמה.

מטרות התוכנית הן:

- לתת מענה חינוכי ליותר תלמידים המעוניינים לשלב טכנולוגיה והיבטים יישומיים-התנסותיים במהלך לימודיהם.
- ליצור מסלולי התקדמות לצד תעודת הבגרות המובילים להשתלבות בתעשייה
- להרחיב ולהתאים את מערך החינוך הטכנולוגי לצורכי התעשייה

בכדי להשיג מטרות אלו, התוכנית האסטרטגית כוללת את התוכניות האלה:


1. הזנק לתעשייה - תוכנית הנותנת אופק תעסוקתי ויכולת שילוב של אותם תלמידים שבעבר המערכת לא ידעה למצוא להם פתרונות. התוכנית משלבת אחת לשבוע יום לימודים בתעשייה.
2. פרויקט טו"ב (טכנאי ובגרות) - תוכנית המופעלת בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ורשתות החינוך הטכנולוגי. התוכנית מביאה את התלמידים עד סוף כיתה יב' לתעודת טכנאי במקצועות מבוקשים במשק – אלקטרוניקה, מכונות ומחשבים, וזאת יחד עם תעודת בגרות.
3. הקמת מרכזי טכנולוגיה אזוריים בצפון ובדרום - כדי להגדיל את מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי המשלבים למידה התנסותית משמעותית.
4. מנגנון תיאום עם צה"ל - מנגנון שנועד להתאים את ההיקפים והרלוונטיות של החינוך הטכנולוגי לצרכים המשתנים של צה"ל.
5. העצמת תחום הרובוטיקה - חשיפה לעולם הרובוטיקה בכל שלבי הגיל לצורך עידוד חשיבה מסדר גבוה וכשער לעולם הטכנולוגיה
6. הסבת פורשי היי-טק לחינוך הטכנולוגי יחד עם משרד האוצר - הסבה הדרגתית של עובדים מהתעשייה לחינוך הטכנולוגי כחלק מתוכנית לקידום תעשיות עתירות ידע במשרד האוצר.


הנה הקישור לעמוד באתר משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/tochnit_astrategit/

מדידת מרחקים לפי משרד החינוך תוכנית העתודה המדעית


מדידת מרחקים לפי משרד החינוך תוכנית העתודה המדעית

מתברר שלמשרד החינוך יש תוכנית לעתודה מדעית וטכנולוגית: תוכנית 6 שנתית (מכתה ז' ועד כתה י"ב) עם דגש על מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ביולוגיה,


תכנית אסטרטגית לחיזוק החינוך מדעי - טכנולוגי
עתודה מדעית טכנולוגיתבשנת הלימודים תשע"א השיק מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך את התוכנית "עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית" ב-30 בתי ספר על יסודיים שש שנתיים, כאשר בכל בתי ספר נפתחו שתי קבוצות: האחת בכיתה ז' והשנייה בכיתה י' זאת במטרה לייצר מסלול מצוינות שש שנתי המוביל לתעודת בגרות איכותית בתחומי המדע והטכנולוגיה הכוללת:

  • 5 יח"ל מתמטיקה בנוסף,
  • 5 יח"ל מדעי הטבע (פיזיקה כימיה ביולוגיה) ובנוסף,
  • 5 יח"ל טכנולוגיות (מדעי המחשב/ הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מכונות, ביוטכנולוגיה או מדעית טכנולוגית), או מקצוע מדעי טבע נוסף.

בשנת הלימודים תשע"ב שואף מינהל מדע וטכנולוגיה להרחיב את התוכנית לבתי ספר נוספים וגם בהם להקים מסלול מצוינות מכיתה ז' ועד כיתה יב'.


בנושא יחידות המידה ומדידת מרחקים עסקנו גם בסדנת המתמטיקה שלנו, סדנת המתמטיקה בבית ספר עמל:תלמידים מתעניינים יוכלו למצוא עניין בקובץ הפעילויות של משרד החינוך -- הורים ומורים יוכלו להשתמש בחומר כדי לבנות פעילויות לתלמידים סקרנים.

תמונות משפחתיות

תמונות משפחתיות:
מיכל, אביב, סיון, שלמה וניר