Wednesday, November 3, 2010

על אבטחת מידע בעברית


מצאתי את גליון מספר 14 של DigitalWhisper -- גליון על אבטחת מידע בעברית. נהנתי לקרוא את המאמר על התולעת ועל ניתוחה. שאר המאמרים גם מחכימים. אנסה למצוא זמן ככדי לקרוא את הגליונות הקודמים ולהתעדכן. אנסה עוד להבין מתי יוצאים הגליונות הבאים ולקרוא אותם גם.

יוזמה יפה ומועילה.
אולי אציע להם מאמר על XML Processor Attacks שיסביר את התחום ומה אפשר לעשות. אולי.