Thursday, October 28, 2010

סיון ואביב יוצרים בחימר


אביב כבר כמה שנים משתתף בחוג קרמיקה במתנ"ס ביישוב ויצר יצירות והשנה סיון הצטרפה. צילמתי אותם בעת היצירה. אתמול הם השתתפו בשעור נסיון אצל גברת שעורכת חוג פרטי בביתה, וניכר שההשקעה שם בילדים ובזמן רבה יותר. כנראה שהחל מהשבוע הבא הם ממשיכים בחוג הפרטי. כך או כך, הם נהנים, הם יוצרים, ואנחנו וההורים שלנו נהנים והיצירות שמפארות לנו את חדרי הבית השונים.