Sunday, October 24, 2010

החלטות מקבלים ולא לוקחים


הזדמן לי אתמול לצפות בכמה דקות בפרק בסדרה חיים אחרים בערוץ 2 ביחד עם אשתי. בסצינה שצפיתי בה היתה משפחה דתית לאומית בעת ארוחת ערב משפחתית. אחד הבנים הודיע על פרידה בין ארוסתו לבינו. היתה מהומה ואז האם הרגיעה ואמרה שיש לו סיבה טובה להחלטה שהוא לקח. זה צרם לי ביותר. בעברית מקבלים החלטות ולא לוקחים החלטות. נדמה לי שסגנון דיבור שכזה אינו אופייני למשפחה דתית לאומית למדנית כפי שהיא מוצגת בסדרה. לי זה צרם.

מצאתי קטע ביומן הרשת עלילות נויפלד בעיר הגדולה שבו הכותב גם מצר על "לקיחת החלטות" במקום על "קבלת החלטות" אפילו העירו לו כמה מהמגיבים שאפשר פשוט להחליט ואין צורך בפועל עזר.
נדמה לי שאני זוכר במעומעם רשימה על אותו העניין בדיוק בספרם של עמליה רוזנבלום וצבי טריגר, ללא מילים. אני צריך לנסות ולבדוק את זה.