Sunday, November 27, 2011

מצב החינוך בישראל והשלכותיומצב החינוך בישראל והשלכותיו


קיבלתי בדואר אלקטרוני את המכתב הבא ובצרופה שני קבצים (אחד בעברית ואחד באנגלית) ובהם המידע המדובר.
אני מקשר את הקבצים כאן:


היה מוצלח מאוד, לדעתי, לו המידע שממנו נבנו האינפוגרפיקות היה זמין במקביל, גם לטובת יכולת השחזור וגם לטובת יצירת אינפוגרפיקה נוספת ותובנות נוספות..

המקור הוא פרופסור דן בן דוד ממרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.


המסקנות: ככל שההשכלה גבוהה יותר כך יכולת ההשתכרות וכך היכולת לשמר על התעסוקה גבוהה יותר (הירידה בהשתכרות והירידה בתעסוקה איטיות ומתונות יותר). 


אז מה עושים? בפרסום מוזכר מסמך שבו המלצות. אותו לא הצלחתי לאתר.

הנה הצגת הפרסום ב-"מהיום למחר" בערוץ הראשון:From: info [mailto:info@taubcenter.org.ilSent: Sunday, November 27, 2011 11:54 AM
To: info
Subject: מצב החינוך בישראל והשלכותיו

שלום רב,

בחוברת המצ"ב (גרסאות בעברית ובאנגלית) נמצאת מפת דרכים ויזואלית יוצאת דופן על ההשפעה של החינוך בישראל על החברה והמשק.  ייחודה של החוברת בהדגשים הגרפיים, הויזואליים, של הסוגיות השונות – עם תרשים אחד או שניים בכל עמוד (15 בסה"כ) מלווה בהסבר קצר מתחתיו. 

המפה מתחילה בתמונה כלכלית-חברתית של ישראל ביחס למדינות המובילות במערב ומראה היכן היתה ישראל ולאן פניה.  המפה ממשיכה עם הצגת הקשר בין חינוך לבין תעסוקה והכנסה ומסיימת עם מראה המשקפת היכן נמצאת מערכת החינוך הישראלית בתחומי היסוד לעומת מדינות המערב הרלוונטיות.

התמונה הכוללת שמתקבלת היא של מדינה שאיבדה את דרכה.  אולי בעזרת מפת הדרכים הויזואלית היא תתעורר ותמצא את דרכה בחזרה אל דרך המלך.

אני מתכבד לצרף כאן את התמונה הויזואלית על מצב החינוך בישראל והשפעתו הכלכלית-חברתית.  אשמח לקבל הערות והצעות.

בברכה,
פרופ' דן בן-דוד
מנהל מרכז טאוב

שירת העץ בראש פינה

לפני שנכנסנו ל-דוריס קצבים בראש פינה כדי לאכול ארוחת בשרים טעימה ראינו בחנות הסמוכה שילוט שמרמז על כלי נגינה. נכנסנו. איזה יופי. שמענו את בעל המקום מדגים לנו את כלי הנגינה השונים שהוא מכין. הכלים יפים מאוד ונשמעים מצויין. בית המלאכה שלו מרשים.

שווה להיכנס ולהציץ ולהאזין: http://www.woodsong.co.il/

הוקסמנו מהנגינה. שאלתי את פיטר שאלות על אופן הבנייה של הכלים השונים. היו לנו כ-10 דקות מעניינות ביותר. אני עדיין מתפלא שלא חזרנו משם עם אחד מכלי הנגינה לנוי הביתה.