Saturday, February 11, 2012

ללמוד ללמד ילדים מתמטיקה של בית ספר יסודי


ללמוד ללמד ילדים מתמטיקה של בית ספר יסודי
סדנה להורים במתמטיקה יסודית

הורים יקרים,

האם אתם מרגישים שאינכם באמת מבינים מה הילדים לומדים במתמטיקה בבית הספר היסודי? אולי אתם מנסים לעזור לילדים ומגלים שאינכם מבינים את ספרי הלימוד או את הגישה שמלמדים בכתה? קורה לכם שאתם מנסים להסביר לילדים בבית איך לפתור בעיה בגישה שאתם מכירים ומוצאים שהילדים מתנגדים, אולי אפילו חרדים וכל הזמן אומרים לכם "זאת לא הדרך שהיתה בכיתה!!"? 

מבולבלים? מתוסכלים? אולי אפילו סוחבים עמנו מאז ימי בית-הספר חשש או חרדה ממתמטיקה? מרגישים שאין לכם שליטה ויכולת לעזור? ניסיתם לעזור לילדים שלכם בשיעורי הבית במתמטיקה ולא הצלחתם? אינכם לבד!

אם ילדיכם זקוקים לעזרה וקשה לכם להתמודד עם שאלותיהם, אם אתם רוצים להוכיח לעצמכם שאתם מסוגלים, הסדנה הזאת מיועדת לכם. בואו להשלים את פערי הידע כדי שתוכלו לעזור לילדיכם במתמטיקה. האתגר והתגמול כפולים: התגברות על מחסומים או על פחדים מן העבר ושיפור התקשורת עם הילד ותדמיתכם בעיניו.

אנחנו נתכנס מידי שבוע לכ-90 דקות כדי ללמוד מתמטיקה של בית ספר יסודי ובעיקר להבין איך ללמד ואיך להסביר לילדים מתמטיקה של בית ספר יסודי. יש הבדל גדול בין לדעת או להבין מתמטיקה של בית ספר יסודי לבין היכולת ללמד באופן ברור ומובן ילדים את המושגים, את הרעיונות ואת הדרכים לפתרון בעיות. 

ההורים מגיעים להשתלם בחינם וההוראה בהתנדבות גמורה וללא תמורה!

בין הנושאים שנעסוק בהם:
 • הגישות השונות להוראת המתמטיקה בעולם ובישראל: מה עובד ומה אינו עובד ומדוע
 • תוכניות הלימודים במתמטיקה: מה זה? איך עוקבים? מה צריך ומה קורה בפועל
 • הכנה לקראת כתה א': מה מצופה מבוגרי גן חובה? מה חשוב? איך מביאים את הילדים לשם?
 • מבנה המספר העשרוני
 • משמעויות פעולות החשבון
 • שברים, אחוזים, יחסים
 • בעיות מילוליות בכל הרמות
 • גיאומטריה
כמובן, הסדנה תהיה המקום להעלות מקרים אמיתיים שלכם שבהם תתארו קשיים וניסיונות וביחד נבין מה הבעיות, כיצד להתמודד איתן ונתרגל.

בכל אלה ועוד נעסוק תוך כדי לימוד ושימוש בעקרונות הוראה חשובים:
 • שימש בניסוחים מדוייקים, בשפה מדוייקת, הגדרת והדגמת מושגים. בקיצור: אוריינות
 • סדר ההוראה, שלב אחרי שלב, דירוג, ספיראליות
 • דגש על משמעויות הפעולות
 • דיון בדקויות של משמעויות
 • התנסות מוחשית: מהמוחשי, דרך הציורי ועד למופשט
 • המללה
 • הוראה "תיווכית" שבה העקרונות מגיעים מהילד
 • שיטתיות
 • מיקוד
 • הימנעות מקיבוע: לימוד כל מושג  בעזרת הדגמות שונות  ומודלים רבים
כמה דוגמאות לבעיות שנעסוק בהן, נלמד בעצמנו וגם נלמד ללמד ולהסביר:
סיכומו של כל שיעור בסדנה יועלה לאתר הזה לטובת קריאה נוספת ולרענון החומר וכדי להשתמש בו בעתיד. המאמרים שאותם נזכיר בסדנה וחומרי העזר להורים-מורים יהיו זמינים גם הם באתר הזה.


מי מלמד בסדנה?
ההכשרה תתחיל במהלך חודש מרץ 2012 בכפר יונה.
כבר יותר מ-20 30 הורים נרשמו לסדנה. 
ואתם?


להרשמה ולפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אל ההורים המארגנים:
אריאל שמואלי ariel.shmueli@dspg.com 054-5225395
ציון לוי zionlevi69@gmail.com 054-8189707
אביב דגן avivd@mykfaryona.com 054-8006697
שלמה יונה shlomo.yona@gmail.com 057-7326360