Wednesday, June 9, 2010

לרמות את המוות מאת סאנג'יי גופטה


קראתי בספרייה את לרמות את המוות מאת סאנג'יי גופטה. לא "נפלתי"... -- הספר לא ממריא לטעמי.
האוסף של סיפורים אישיים מעטים עם נסיונות לקשור למאמרים מדעיים ברפואה לא משכנע כל כך. אין לי רקע הולם כדי להעריך את הטענות באופן מספק. התיאורים מסקרנים ומעוריי מחשבה -- אבל... נו... איך אומר צדי צרפתי בכוכב נולד: "זה לא זה... זה ליד...".

הספר מדבר על גישות שאינן מקובלות ואינן נפוצות בהצלת חיים ומספר בשבחן:
  • החזקת הגוף בטמפרטורות נמוכות מאוד
  • החייאה ללא הנשמה
  • השהיית תפקוד
  • ניתוחים עובריים (ניתוח טרם הלידה לעובר ברחם)
וסיפורים על הזמן שבין "מוות" לבין החזרה לחיים ועוד הפתעות:
  • התנסויות שלאחר המוות (חוויות סף המוות)
  • מוות מוחי / צמח
  • תפילה וניסים
ככה...