Sunday, April 10, 2011

הגדרת הזווית בסדנת המתמטיקה בעמל כפר יונה

ביום שישי האחרון, בשיעור מספר 4 של סדנת המתמטיקה נדהמו התלמידים לגלות בעיות בהגדרות הזווית שיש בספרי לימוד ובמילונים. ומה אתם יודעים על הזווית? מה בכלל מודדים? למה מודדים את זה?

על כל זה ועל שיעורים אחרים שהיו אפשר לקרוא בבלוג של סדנת המתמטיקה בעמל כפר יונה.