Tuesday, June 26, 2012

מסיבת סיום בגן נעים -- ניר וחברים

מסיבת סיום בגן נעים -- ניר וחברים

מעכשיו כל הילדים שלנו יהיו בבית הספר. תודה רבה ליוספה ולרות על מסיבת הסיום המרגשת והמתוקתקת.