Wednesday, June 2, 2010

סדנה להורי ילדי גן נעים בהדרכה מתמטית -- יום שני 7 ביוני 2010 ב-20:30 בגן נעים

שלום להורים

ביום שני הקרוב, ה-7 ביוני 2010 בשעה 20:30 נקיים את הסדנה להורי ילדי הגן.

שלמה יונה,
אבא של סיוןמתמטיקה יסודית בגן הילדים וגם להורים

ביום שני, 7 ביוני 2010 בשעה 20:30, נקיים בגן סדנה להורים שתעסוק בחינוך מתמטי לילדים בגיל הגן. התוכן מתאים הן להורים לילדים שעולים לכתה א' והן להורי הילדים הצעירים יותר. משך הסדנה כשעתיים. הסדנה בהנחייה בהתנדבות, ללא תמורה וההשתתפות היא ללא תשלום.

הנושאים:
השפה המתמטית בגיל הרך - מושגי יסוד
כיצד להקנות מושגי יסוד באמצעות הנעשה בסביבה
מה באמת חשוב לדעת לקראת בית הספר
על חרדות המתמטיקה

המנחה:
משה ריין, מנחה מנוסה בסדנאות להורים ולמורים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.

המעוניינים מוזמנים להודיע ליוספה או לי בכדי שנוכל לערוך רשימה מסודרת של המשתתפים ולקבוע בהתאם יום ושעה הולמים כך שיתאימו למשתתפים, ליוספה ולמנחה.

ישנה אפשרות שיגיע צלם וידאו לצלם את הסדנה ואז אוכל לתת בידי המשתתפים תקליטור שיוכלו להעזר בו (ואף להפיצו) בעתיד. מי שלא יהיה מעוניין להופיע בצילום יתבקש לשבת באזור מסויים של המפגש כך שהמצלמה לא תקלוט את הפנים או את הדמות. עלויות הצלם לא תחולנה על הגן או על כספי ההורים או הועד – אלא תמומנּה על ידי העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכול (ראו www.ifma.org.il).

שלמה יונה,
אבא של סיון