Sunday, July 26, 2009

שיחת משמעת מאת אליעזר יריב


קראתי את ספרו של אליעזר יריב, שיחת משמעת. הנושא חשוב ולא מטופל מספיק, להבנתי. נושא המשמעת בכלל והשלטת סדר ומשמעת והתמודדות עם בעיות משמעת בפרט אינם חלק כלל (אפילו לא חלק שולי) בתכניות להכשרת מורים. אין זה פלא שמורים מגיעים ללמד בכיתות ומוכים בהלם ונתפסים לא מוכנים בכל הקשור למשמעת.

בספרו זה של אליעזר יריב הוא מציע את שיחת המשמעת כתבנית או כשלד (כלי קיבול, במילותיו) שלתוכו יכול המורה (וגם התלמידים המדוברים יכולים) לצקת תכנים ומשמעויות לפי הצורך.

בין הנושאים המטופלים: תזמון השיחה, ברור העובדות, תקשורת לא מילולית, הבדלים ביכולת השיח בגילאים שונים של תלמידים, מקום השיחה, אסטרטגיות לפתרון בעיות, השלכות עתידיות ועוד ועוד.

הספר מלא בהסתמכויות על ספרות מקצועית ומראי המקום מועילים מאד.

במקרים שבהם המחבר הציע דוגמאות לשיחות ולמקרים בין תלמידים הורים ומורים הנושאים היו ברורים יותר.

על לא מעט מהטריקים ומפתרונות הקסם (לכאורה) שמזכיר המחבר קראתי בספרים שונים ומצא חן בעיני שהחומר הזה הולך ומתגבש אצלי מתוך קריאה אצל מחברים שונים, בגישותיהם השונות ובהקשרים השונים. כמה מהרעיונות קראתי בספרו של ריצ'ארד לאבוי, פריצת דרך במוטיבציה. רעיונות אחרים בספריהן של פייבר ומייזליש. נושא האלימות והתמודדות איתן נידון בהרחבה בספרים של חיים עומר, למשל, הסמכות החדשה.

ספר נוסף של המחבר שרכשתי בנושא משמעת וטרם קראתי הוא שקט בכתה, בבקשה!.

כרגיל עם הספרים שרכשתי מהוצאת רכס, איכות הדפוס היא בינונית מינוס. לא ברור לי מדוע הם גובים מחיר מלא בעבור הדפסה שנראית כמו צילום במכונת צילום משרדית.

ספר מעניין ומומלץ, כנראה בעיקר (או אולי רק) למורים ולהורים סקרנים בנושאיי הוראה (כמוני, למשל).