Thursday, June 14, 2007

דוד נסים נפטר

Nissim Sarfatyהערב, נפטר דוד-אמי מצד אביה, נסים צרפתי.

דוד נסים היה אדם נפלא: פעלתן, דעתן ואופטימי, עד לכניסתו המצערת למחלקה סיעודית לפני מספר שבועות.

תמיד אזכור את הסבריו המלומדים, את הצהרותיו הבלתי מתפשרות .

הוא היה משתתף בהפגנות, כותב ומגיב באמצעי התקשורת ובפני חברי-כנסת, שרים ורשויות.

איש שיחה מרתק.

ציוני ואוהב הארץ.

אדם נפלא.

הוא יחסר לי מאד.

יהי זכרו ברוך.
No comments:

Post a Comment