Monday, November 10, 2008

פתרונות לא תקניים ברישום שמות מתחם בעברית


גלשתי באתר דה מרקר וראיתי קישור למודעה פרסומית המודיעה על רישום שמות מתחם בעברית.
מדובר בפרסומת של חברת דומיין דה נט.
מחשבה על אופן המימוש של הפתרון מביאות לתהיות רבות על תקניות המימוש והבעייתיות שלו.
כבר כתבו על זה לפני, כך מסתבר, למשל, תומר כהן פה וגם פה וכן עידו קינן בכלכליסט, פה וגם אדר שלו ב-ynet, פה.

הבעייה העיקרית, להבנתי, היא שיתוף הפעולה הנדרש מספקיות האינטרנט. משום שלא כולן תומכות בשיטה, לא מכל מקום בעולם, אלא רק ממחשבים שמחוברים דרך הספקיות הללו, תוכלו לגלוש לאותם אתרים ע"י שימוש בשמות המתחם בעברית.
לא הבנתי איך הטכנולוגיה הזאת תעבוד עבור דואר אלקטרוני. לדעתי, היא לא עובדת עבוד דוא"ל.


No comments:

Post a Comment