Tuesday, November 11, 2008

לכו להצביע

לכו להצביע!

היום בוחרים את מי שיתקצבו את בתי הספר והגנים של הילדים.
היום בוחרים את מי שיחליטו על גנים ציבוריים ועל גינון ציבורי.
היום בוחרים את מי שמחליטים עם נקיון, תשלומים, גבייה, תשתיות...

היום בוחרים.

אם תשבו בבית לא תועילו לאיש.

אם אין לכם למי להצביע, וודאי אתם יודעים למי אינכם רוצים להצביע, אז לפחות תצביעו לקבוצה שאינה מאלה שאינכם תומכים בהם.

תעשו משהו!

לא קשה לתפוס את המועמדים או מי מטעמם ולשאול אותם כמה שאלות ולקבל תשובות. מי שעשה זאת במשך תקופה ולא רק היום גם הספיק וודאי להצליב מידע עם מועמדים אחרים ותושבים אחרים כדי לברר מה אמין ומה מריחה. אבל גם זה משהו. נסו להבין ולכו להצביע. לדוגמה, בביתנו, ערכנו רשימה של דברים שחשובים לנו ושאלות שלהן אנו רוצים תשובות. אצלנו ביישוב, בכפר יונה, שאלתי על כל המועמדים ודיברתי איתם או מי מטעמם ושאלתי שאלות רבות ואח"כ בררתי עובדות וכך החלטנו למי אנו מצביעים, מי יש לו סיכוי גבוה יותר לדאוג לאינטרסים של משפחתי ולמי יש אינטרסים הפוכים או חוסר יכולת לדאוג לנושאים שחשובים למשפחתי. טוב. את זה לא עושים ביום ולא ביומיים, אבל גם בשיחה של כמה דקות תוכלו להבין משהו. קחו שניים שלושה נושאים עקרוניים לכם, שאלו את המתמודדים (הם ואנשיהם יושבים היום בכל פינה כמעטו בכל רחוב ווודאי ליד הקלפיות -- דברו איתם, שאלו שאלות, קבלו תשובות וקבלו החלטה למי תצביעו).

לא להצביע זה לתת לאחרים להחליט בשבילכם. למה לכם?

לכו להצביע!

1 comment: