Thursday, January 15, 2009

שיחות על תורת המשחקים מאת חיים שפירא


קראתי בהנאה ובסקרנות את ספרו הקליל והמשעשע של חיים שפירא, שיחות על תורת המשחקים.

על אודות הספר באתר טקסט: http://www.text.org.il/index.php?book=0805091

הקלילות בספר והגישה המשועשעת כמבוא נגיש, מצחיק ומסקרן לנושא בלי כבדות אקדמית מזכירה לי מאד את הגישה שננקטת בספר אפלטון ואתון נכנסים לבר... שהיה בנושא אחר (פילוסופיה) ולא בנושא שבו עוסק ספרו של חיים שפירא, תורת המשחקים. החלקים בספר שנגעו בהתנהגות ובאבולוציה הזכירו לי בתוכן וגם בסגנון המשעשע את זרעים הם מגברים ביציות הן מנשים וגם את האם שימפנזים חושבים על פרישה.

בספר שפירא עוסק בכמה עניינים:
  • בלבולים נפוצים ואי הבנות של אנשים בנושאים הסתברותיים (לרבות איך אנשים מתפתים להוציא כספם במשחקי מזל)
  • בלבולים נפוצים ואי הבנות של אנשים בנושאי סטטיסטיקה (לרבות איך עובדים על אנשים עם "עובדות" מתוך סקרים)
  • אסטרטגיות מנצחות (אם היריבים שלך הם רציונליים.... המציאות מראה שאנשים הם כמעט אף פעם לא ככה)
  • תורת המשחקים דרך משקפיים של פסיכולוגיה התנהגותית ושל אבולוציה
  • ועוד...
היה נחמד אם היה נספח עם מראי מקומות מסודר.

קליל, מהנה ומשעשע וזה נחמד ללמוד דברים ולהעשיר ידע כללי ככה.

No comments:

Post a Comment