Tuesday, February 10, 2009

נדל"ן בג'ינס מאת חיים לוי


סיימתי לקרוא לפני שעה קלה את ספרו של חיים לוי, נדל"ן בג'ינס.
הנה מאמר קצר ב-nrg של מחבר הספר שנותן טעימה מתוכן הספר ע"י נגיעות קטנות בנושאים הנדונים בו.


הספר הציג בפני באופן מתומצת ובשפה ברורה "מתכון כללי" לנושא נדל"ן מניב באמצעות רכישת דירות מגורים להשכרה בישראל.


הספר משרטט את ה"מתכון" באופן של תכנית פעולה: הגדרות, מטרות, סדר פעולות, בדיקה, שיפורים וכו'.


בספר מוסבר באופן כללי נושא המיסוי, בירוקרטיה, עצות לסינון שוכרים פוטנציאליים, מה לשנות ולשפט כדי להעלות ערך של נכס, איך לבחור נכס להשקעה, מינוף, התשואה, אופן חישוב מיסים, תשואות, אגרות ועוד ועוד


הספר בעצם עוזר למי שמתעניין בתחום לקבל מבזק ותקציר שיכניס אותו לעניינים, כולל היכן לחפש מידע נוסף ובמי להתייעץ בכל תחום ותחום.


הנושא מעניין מאד בתור אפשרות לייצר הכנסה סדירה שהיא תוצר של השקעה בתשואה טובה עם הון התחלתי יחסית קטן. יש מוקשים וסיכונים אבל ניתן להמנע מרובם ולצמצם את הנזק מהשאר. הספר מסביר יפה את הדברים הללו וכל השאר יש ללמוד ולשמוע מעו"ד טוב לענייני נדל"ן ומעוסקים אחרים בתחום.
נהנתי מאד מהקריאה. הספר עצמו קצר מאד, כ-146 עמודים (ועוד כמעט שלושים עמודים עם נספחים ובהם דוגמאות של חוזים ומסמכים). קריאה קלה ומשכילה ליום הבחירות לכנסת שחל היום (ועוד הספקתי היום גם לתקן, לא לבד -- עם איש מקצוע, דוד שמש: להחליף פלאנג' וגוף חימום ולתקן נזילה בצנרת לקולטים, לגזום שיחים ועצים בגינה וגם להצביע, וכל זאת יחד עם קריאת הספר והעסקת הילדים שגם הם היום ביום שבתון).
מומלץ למי שהתחום מעניין אותו ומחפש דרף קלה לקבל מידע איך להתחיל ומה צריך וכדאי לדעת על הנושא.
No comments:

Post a Comment