Tuesday, February 24, 2009

דורבנות חדשות שמצאתי ואעשה בהם שימוש

רגע של עבריז...

ציפורנַעים

לעשות למישהו נעים עם הציפורניים.

בד"כ עושים ציפורנעים בלמטה של הזרוע, בגב ובצוואר.

הלחם של "ציפורניים" ו-"נעים".

- "מאמי, תעשי לי ציפורנעים."
- "
לא עכשיו, אני רואה ויוה!"

ימל"ש

ירושלמי לשעבר.

אטימולוגיה: י-ם + לשעבר.

"אני אוהבת ירושלמים, אבל אין לי כוח לנסיעות האלה הלוך ושוב. מעכשיו אני יוצאת רק עם ימל"שים."

"לא, סיימתי עם הלימודים, אני עכשיו ימל"ש. לא עוד יאושליים בשבילי!"

דוגמה מקומית: "ערן בלטר, איזה ימל"ש!!"

שגל דאשתקד

תרגום עברי למונח "אקס מיתולוגי".

המונח מתייחס הן לזכר והן לנקבה.

לא ברור מה מקור המילה, אבל היא קיבלה את פרסומה המובהק בספר "שירת הסירנה" של עירית לינור.

- "מאמי, עם מי דיברת בטלפון?"
- "
אה, סתם מישהי"
- "
מאמי, מי זאת היתה?"
- "
פועה"
- "
פועה!!??, זאת לא השגל דאשתקד שלך? אני לא מאמינה שאתה עדיין חושב עליה! איך אתה עושה לי את זה!"
- "
אבל שיפרה, זה נגמר לפני עשרים שנה!"
- "
לא מעניין אותי! אין סקס!"

מתוך אתר "דורבנות": http://www.dorbanot.com

No comments:

Post a Comment