Sunday, March 29, 2009

מתקני שידור מעל אולם ספורט שליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

 

קיבלתי את התשובה מהמשרד לאיכות הסביבה בנוגע לבקשתי לבירור.

 

 

From: חני גולוב [mailto:chanaig@sviva.gov.il]
Sent: Sunday, March 29, 2009 1:24 PM
To: Shlomo Yona
Cc:
אורית טוויל; לפה אלכסנדר
Subject: RE:267-1-9

 

267

שלמה שלום,

 

בדיקת ד"ר אלכס לפה, מרכז קרינה במחוז מרכז, העלתה כי האנטנות באולם הספורט בכפר יונה שייכות למערכת

FI-WI

אנטנות מהסוג הנ"ל משדרות בהספק של 0.1 וואט. שידור בהספק הזה פטור מהיתרי קרינה של המשרד להגנת הסביבה וזאת כפי שנקבע בחוק הקרינה הבלתי מיננת התשס"ו.

 

 

                בברכה,

                 חני גולוב                   

פניות הציבור אגף למניעת רעש וקרינה

טל: 6495839 – 02 פקס: 6495870 - 02

מייל: chanaig@sviva.gov.il

 



From: Shlomo Yona [mailto:]
Sent: Sunday, March 08, 2009 6:44 AM
To:
פניות ציבור - איכות הסביבה ombudsperson
Subject:
מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

 

‏יום ראשון י"ב אדר תשס"ט, ‏08 מרץ 2009

 

שלום רב,

 

הנדון: מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

 

הבחנתי שהותקנו לפני מספר שבועות מצלמה ושלוש אנטנות מלבניות (שלי, כאדם שלא עוסק בתחום נראות כמו אנטנות סלולריות) מעל גג אולם הספורט שליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה.

 

1.      לפי המידע שניתן להשיג באתר המשרד לאיכות הסביבה אין זכר לתיעוד המתקנים הללו, עד כמה שהצלחתי לחפש ולבדוק.

2.      למיטב ידיעתי, המועצה לא פרסמה את התקנת מתקני השידור הללו ולכן פרט להבחנה בהם לא ייודעו תושבי השכונה.

 

האם תוכלו לבדוק את המתקנים ולבדוק את הנושא מול מועצת כפר יונה וליידעני בטיפולכם בנושא?

 

תודה רבה.

 

שלמה יונה

נחל משושים 12

כפר יונה

No comments:

Post a Comment