Thursday, April 2, 2009

ציורים ועבודות הדבקה חדשים שקיבלתי מסיון

סיון נתנה לי עבודות הדבקה חדשות:


וקיבלתי גם שני ציורים חדשים:


זוג הילדים או הילדים (או ילדה וילד, אני באמת לא יודע) מצא חן בעיני בגלל השקידה על פרטים רבים. ברור לי שהלבבות זה לא עיסוק מקורי שלה אלא משהו שהיא מעתיקה ומחקה ילדות אחרות בגן (ככל הנראה בוגרות יותר, כי סיון היא מהצעירים בגן). אבל העושר בפרטים של הדמויות, את זה ראיתי מתפתח גם בבית כשהיא מציירת ואני בסביבה כדי לראות.

הציור עם הספרות מצא חן בעיני מאד בעיקר משום שהוא בא במקביל לתחביב שיש לנו מתחילת השנה וזה מפעם לפעם, לפי רצונה של סיון, מידת סבלנותי והזמן הפנוי שיש, לעבוד יחד בחוברת חשבון. אני מתכוון לחוברות מתמטיקה יסודית לגיל הרך. הספרות והמספרים משפיעים עליה והיא סופרת היטב וכבר משתפרת מאד בכתיבת הספרות. אני חושב שהציור הוא סין שהעניין הופך להיות משמעותי בעבורה ובאמת אני שומע ממנה מידי ערב בקשות שנשב יחדיו כדי "לעבוד בחוברת חשבון".

No comments:

Post a Comment