Thursday, April 16, 2009

ציור חדש שסיון ציירה לי


סיון ציירה לי ילדה. שמתי לב לשיניים שמאד דומיננטיות בציור וגם השיער. לגבי השיער, אני לא מופתע, כי היא מתעסקת עם השיער שלה ובקישוטים לשיער הרבה לאחרונה (מיכל מאד מעודדת אותה...). בנוגע לשיניים, היא התלוננה אתמול על שן שכואבת לה ואולי מתנדנדת. אני תוהה אם יש קשר בין התלונה על השן לבין ציור השיניים.

אחכה לתמונות נוספות. לא שאלתי אותה מדוע ציירה כך את השיניים. לא נראה לי שאקבל תשובה לעניין. אולי כן... לא יודע, ובכל מקרה כבר לא שאלתי.

No comments:

Post a Comment