Tuesday, June 30, 2009

ספרו של אביב שראה אור ביריד הספרים בבית ספרו

התלמידים בבית הספר עמל בכפר יונה התבקשו לכתוב ספר ולהוציאו לאור ביריד ספרים שערכו בבית הספר במקביל לארועי שבוע הספר העברי. הנה הספר שאביב כתב, אייר והוציא לאור:

No comments:

Post a Comment