Tuesday, July 14, 2009

הזמן דוחק ואין לי פנאי לכתוב ביומן הרשת

כל זמני הפנוי מוקדש לאחרונה בקריאה של כתבי יד (שני ספרים חדשים של כתה ד' בשיטת מתמטיקה יסודית שהם שכתוב מלא של ספרי סנגפור ע"י רון אהרוני ותלמה גביש וספרה השני של לאה צבעוני בסדרת עברית כהווייתה). בנוסף לקריאה אני מעיר הערות רבות וזה גוזל זמן ניכר וריכוז רב.

ביום ו' האחרון רכשנו אביב ואני אפניים נגררים (חצי אופניים בעצם) שמחברים אותם למושב של האופניים שלי. כך אפשר שילד ירכב על הנגרר כשאני רוכב וגורר את הנגרר. אם הילד רוצה הוא מדווש ועוזר לי ואם לא הוא נגרר. זה אפשר לאביב ולי לגמוע דרך ארוכה בסדרת רכיבות של שעתיים כל אחת במהלך סוף השבוע ותחילת השבוע. למעשה, רכבנו כך מידי יום, פרט להיום. כנראה נמשיך ברכיבות גם מחר. היום את כל הילדים ליוויתי כך לקייטנות. לפי התור. הם היו מרוצים ביותר.

No comments:

Post a Comment