Sunday, August 9, 2009

אני שוב סטודנט

מהבוקר אני שוב סטודנט. הפעם נרשמתי ללימודי הסבת אקדמאים להוראה (במתמטיקה) בחינוך העל יסודי בבית ברל. האתגר: לסיים את המטלות ואת החובות להסמכה בתוך שנה וגם להצליח לשמור על המשרה שלי ועל חיי המשפחה שלי. זה לא יהיה פשוט. אבל לי ייצא ללמוד באופן מסודר נושא שקרוב ללבי וגם אבלה לפחות יום בשבוע בהוראת מתמטיקה בבתי הספר.


No comments:

Post a Comment