Saturday, September 5, 2009

נסיעה לאיסטנבול לביקור המשפחה עם אביב ועם סיון

ביום חמישי האחרון בחודש אוגוסט טסתי לפנות בוקר ביחד עם אביב ועם סיון לאיסטנבול  לביקור משפחה.
זאת היתה הטיסה הראשונה של סיון, הפעם הראשונה שיצאה את גבולות המדינה והיו עוד דברים רבים שהיו לה הפעם הראשונה (שייט באוניות שונות, שהייה באיים, נסיעה בכרכרות סוסים, אכילת מאכלי ים שונים ומאכלים תורכיים אחרים ועוד ועוד).
אביב כבר ותיק בנסיעות הללו. הוא ואני מזה מספר שנים נוסעים יחדיו לביקור המשפחה באיסטנבול.
התמונות מהיום הראשון הן בעיקר של סבתי (הסבתא רבא של הילדים מהצד של אבי), פורטונה יונה:
הדוד דוד (אחיו של אבי) והדודה תמר:
הדודים, סבי ודוד עם אביב ועם סיון:
הדודה צ'לה (אשתו של סבי) עם סיון. סיון נקשרה אליה מאוד בביקור הזה:
הילדים שיחקו מידי יום עם ברי, הבן של דודניתי:
אביב וסיון שותים תה תורכי:
מרפאת השיניים החדשה של סמי קלבו, בעלה של דודניתי, מטי:
הדוד דוד ביחד עם הדודה תמר לקחו אותנו לאכול גלידה ברחוב בגדד באיסטנבול ביחד עם ברי.
ושוב אצל סבתי. הפעם סיון וסבתי במרפסת הדירה
סיון מכינה חביתה ביחד עם הדודה צ'לה במטבח הדירה של סבתי:
ארוחת בוקר במרפסת בית הקיץ של הדוד סבי והדודה צ'לה באי הגדול וגם שייט בבוספורוס (שימו לב לילדים עם התאנים הענקיות שמהן קניתי בכל הזדמנות וזללתי כל הזמן ביחד אתם):
#21 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm | #22 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm |  
#23 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm | #24 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm |  
#25 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm | #26 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 42.0 mm |  
#27 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 34.0 mm | #28 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 32.0 mm |  
#29 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/15 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm | #30 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |  
#31 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 43.0 mm | #32 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 43.0 mm |
 #33 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 43.0 mm | #34 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #35 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm | #36 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#37 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm | #38 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #39 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 ארוחת ערב במרפסת בית הקיץ באי:

#40 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#41 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
הילדים בחדר האורחים בבית הקיץ באי בבוקר: דוד סבי הצטרף אליהם לתנומה:

#42 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/15 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 40.0 mm | #43 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/25 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 30.0 mm |

 #44 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |סיון מסדרת תמיד את כל הצעצועים ואת כל הבובות שלה ואת כל הקישוטים ובנסיעה הזאת למדתי שזה לא קורה רק בבית אלא גם כשמתארחים אצל אחרים:
 
שבת בבוקר בבית הקיץ באי. המשפחה הגיעה לארוחת בוקר ביחד. אני הגעתי אל ארוחת הבוקר לאחר רכיבה עם דודני, סלים, ברחבי האי ובהיקף האי. הילדים גם השתעשעו עם התמונות שסלים צילם בערב הקודם ובמיוחד תמונה שבה אני חובש לראשי קשת פרחונית שקיבלה סיון. האוזניות שסיון חושבת לראשה הן לצורך דיבור באמצעות המחשב ודרך המרשתת עם מיכל ועם ניר בארץ.
#46 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #47 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 400 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 38.0 mm |  
#48 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 400 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |  
#49 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm | #50 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |  
 #51 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm | #52 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 48.0 mm |
 #53 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 46.0 mm | #54 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 43.0 mm |
 #55 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 34.0 mm | #56 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 52.0 mm |
 #57 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 32.0 mm | #58 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 28.0 mm |
 #59 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/400 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm | #60 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/5 | ISO : 400 | Aperture : 22.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #61 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/500 | ISO : 400 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm | #62 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 400 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 66.0 mm |
 #63 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 400 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 40.0 mm | #64 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 62.0 mm |
 #65 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 43.0 mm | #66 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm |
 #67 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm | #68 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm |
 #69 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 400 | Aperture : 10.0 | Focal Length : 24.0 mm | #70 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 400 | Aperture : 10.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #71 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/10 | ISO : 400 | Aperture : 10.0 | Focal Length : 24.0 mm | #72 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |
#139 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 400 | Aperture : 6.3 | Focal Length : 24.0 mm | #140 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 400 | Aperture : 5.6 | Focal Length : 25.0 mm |


ביום ראשון כל המשפחה יצאה בספינה חאי הסמוך, הייבלי, שם רבצו רובם בבית קפה אל מול נופי הבוספורוס בשעה שהדודה צ'לה, דודני סלים עם חברתו מיריי, הילדים ואני יצאנו לטיול בסמטאות האי, בכרכרות סוסים וברגל אחרי נופי שכונת ילדותה של צ'לה. הילדים גם אכלו שם את הקלמרי המטוגן הטעים ביותר שאכלו אי פעם (לדעתי גם הגדול והרך ביותר שאכלו אי פעם). באי גם פגשנו באורית ובבעלה ריפעת שאותם כבר ארחנו בביתנו בכפר יונה.
#73 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm | #74 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 38.0 mm |
#75 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 45.0 mm | #76 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #77 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm | #78 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 43.0 mm |
 #79 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 43.0 mm | #80 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm |
 #81 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 40.0 mm | #82 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 42.0 mm |
 #83 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 35.0 mm | #84 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 40.0 mm |
 #85 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 40.0 mm | #86 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/15 | ISO : 200 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #87 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm | #88 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #89 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm | #90 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #91 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/800 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 48.0 mm | #92 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/640 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 28.0 mm |
 #93 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/3200 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 28.0 mm | #94 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/2500 | ISO : 1600 | Aperture : 6.3 | Focal Length : 70.0 mm |
 #138 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 400 | Aperture : 5.0 | Focal Length : 27.0 mm |
 #141 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 28.0 mm | #142 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

בחזרה באי הגדול ראינו הופעת רחוב של מוזיקאים. נהנו מאוד מהמוזיקה ואביב וסיון חשקו בתקליטור כדי להאזין לפני השינה למוזיקה המיוחדת. אביב היה אמיץ מאוד ושילם יפה ולקח תקליטור בעת ההופעה.
 #95 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/640 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm | #96 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/800 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #97 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/800 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm |

בליל יום שבת בילינו בקלוב מאווי (המועדון הכחול) באי הגדול:
#99 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 34.0 mm | #100 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/320 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 70.0 mm |
 #98 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 38.0 mm |
#101 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 70.0 mm | #102 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/13 | ISO : 100 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#103 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 38.0 mm | #104 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 38.0 mm |
 #143 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 400 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 57.0 mm | #144 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 400 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 54.0 mm |
בבוקר יום ראשון סלים לקח את הילדים ואותי לסיור נוסף אחרון באי הגדול. קנינו מזכרות וגם מאכלים שונים ומשונים (צדפות, מאפים מיוחדים, ממתקים מיוחדים והשיא מבחינתי היה תאנים ענקיות ומתוקות שמהן קניתי מדי יום וזללתי בכל הזדמנות):
#105 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/800 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm | #106 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #107 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |
הילדים זוללים צדפות מטוגנות שקנינו באי בעת השייט במעבורת:

#108 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#109 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
תמונות מגן השעשועים בפארק לחופי הבוספורוס מהצד האסייתי:
#110 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 48.0 mm | #111 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm | #112 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #113 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/320 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 63.0 mm | #114 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 55.0 mm |
 #115 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #116 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 50.0 mm |
#119 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm | #120 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |
 #121 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm | #122 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 70.0 mm |
 #123 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 35.0 mm | #124 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 55.0 mm |
#125 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 55.0 mm | #126 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 40.0 mm |
#127 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #128 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 70.0 mm |
#129 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm | #130 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#131 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm | #132 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 200 | Aperture : 4.0 | Focal Length : 24.0 mm |
#133 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/25 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 34.0 mm | #134 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 27.0 mm |
#135 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 400 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 27.0 mm |

 #117 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 38.0 mm | #118 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 24.0 mm |


הילדים בחזרה בטיסה לארץ

No comments:

Post a Comment