Tuesday, November 24, 2009

לחובבי ספרים על אודות המתמטיקה ועל הסטוריה של המתמטיקה, אז יש למריו ליביו (מי מכיר אותו מקורסים בפיסיקה בטכניון? בטח מעטים הסטודנטים שלמדו בטכניון ואינם מכירים את האיש) ספר חדש (עם שם "מסחרי" ופרובוקטיבי) בהוצאת אריה ניר "האם אלוהים הוא מתמטיקאי?"

יש מי שזוכר שמריו ליביו כתב גם ספרים פופולריים נוספים בנושאים מתמטיים: "חיתוך הזהב" ו-"שפת הסימטרייה".


No comments:

Post a Comment