Thursday, December 10, 2009

המדריך ללמידה מאת חנוך פארן


קראתי את ספרו של חנוך פארן, המדריך ללמידה. חיפשתי ספר על סגנונות למידה ומצאתי ספר הדרכה על קריאה פעילה, כיצד לסכם, כיצד לכתוב עבודות, מאמרים ועבודות אקדמיות. הספר הזה מדריך באופן כללי כיצד ראוי לכתוב ולקרוא כאשר ההקשר לכתיבה ולקריאה היא למידה.
הרעיונות טובים ויישימים ורבות הדוגמאות.


לא היה מזיק לכתוב את הספר תוך תשומת לב לתוכנות ולכלים הממוחשבים השונים הקיימים כיום כדי לנהל רשימות קריאה, מראי מקום ולהפקת עבודות (למשל, Latex).ספר הדרכה לא רע לתלמידים ולסטודנטים.
No comments:

Post a Comment