Tuesday, March 9, 2010

עיגול תשלום לבית עסק גם עם כרטיס חיובבג'ירף ברחוב הברזל מעגלים את התשלום כלפי מעלה גם אם משלמים בכרטיס חיוב, למשל ב-10bis. כשאני פונה לשאול מלצרים או את מנהל המשמרת אני מקבל תשובות תמוהות כמו "טעות בתוכנה" או "המחשב לא יודע שזה לא מזומן" ועוד פרפראות... הם לא יכולים לטעון שהם לא מודעים לנושא. לאחר שאתמול זה קרה שוב ובנוסף אפילו כשהסבתי את תשומת לב המלצרית לעניין היא חייבה עם העיגול ולא בלעדיו אז פניתי בתלונה למועצה לצרכנות.


מילאתי טופס באתר המועצה לצרכנות. התקבלה התגובה האוטומטית הבאה:
פנייתך למועצה לצרכנות מספר 140577 התקבלה, סיסמתך לבדיקת סטטוס הינה XXXXXXXXXXXX. אנא רשום ושמור את מספר הפניה לצורך משלוח מסמכים נוספים הקשורים לפניה ולצורך בירורים עתידיים. בדקות הקרובות תקבל הודעת אישור על קבלת הפניה על ידי המועצה הישראלית לצרכנות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר ציינת בפנייתך. במידה וברצונך לשלוח מסמכים נוספים הקשורים לפניה בפקס או במכתב (חשבונית מס, קבלה, חוזה מכר וכו'), עליך לציין את מספר הפניה הנ"ל בכתב יד ובאופן ברור על כל מסמך הנשלח על ידך על מנת שנוכל לצרפו לפנייתך המקורית. לתשומת ליבך: ללא קבלת המסמכים הרלוונטיים לתלונתך במועצה לצרכנות, הטיפול בתלונתך יתעכב.


בדואר אלקטרוני קיבלתי הודעה אוטומטית אחרת שבה נכתב:
פנייתך בתחום מזון שמספרה 140577 התקבלה במועצה לצרכנות ומטופלת על ידי  ציפיקיברסקי. סיסמתך היא: XXXXXXXXXX. אנא שמור את מספר הפניה והסיסמא שישמשו אותך בעת משלוח מסמכים נוספים הקשורים לפניה ולבירורים עתידיים. את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות הפקס למספר 03-6241035. שים לב: בפניה בכתב יש לציין את מספר הפניה באופן ברור על כל מסמך הנשלח כדי שנוכל לצרפו לפניה המקורית. להזכירך ללא קבלת מסמכים רלוונטיים הטיפול בתלונתך יתעכב. באפשרותך לעקוב אחר הטיפול בפנייתך באמצעות מסך בירור מצב תלונה הנמצא באתר המועצה לצרכנות. נא לא להשיב להודעת דוא"ל זו באמצעות השב. תגובתך תגיע לתיבת דואר אלקטרוני שאינה פעילה. צירוף מסמכים נוספים לפנייתך ו/או בקשת הבהרות יש לשלוח בצירוף מספר הפניה לפקס מספר 03-6241035החוק קובע כי כאשר משלמים במזומן יש לעגל את המחיר, היינו הסכום הסופי, על פי שיטת העיגול שקבע בנק ישראל.  כשאנו משלמים בשיק או בכרטיס אשראי אנו זכאים לעמוד על זכותנו לשלם את הסכום המדויק שמוצג על המוצר. בתחילת השנה בוטל המטבע של 5 אגורות והפסיקה להיות הילך חוקי  במדינת ישראל  .  הביטול חל על עסקאות במזומן בלבד. בנק ישראל ציין בהודעת דוברות כי עלות ייצור מטבע של 5 אגורות היא 16 אגורות למטבע אחד. עוד ציין בנק ישראל כי "אין צורך בשינויים כלשהם במחירים בקופות רושמות ובתוכנות מחשב."  שיטת עיגול סכומים:  בנק ישראל קבע כי עיגול הסכומים ייעשה רק בעת סיכום החשבון לתשלום במזומן ולהלן כללי העיגול:  סכומים המסתיימים באגורה אחת, 2, 3 ו-4 אגורות מעוגלים כלפי מטה ל-10 האגורות הקרובות. לדוגמה, תשלום סופי במזומן של 14.04 ₪ יעוגל ל-14 ₪.  סכומים המסתיימים ב-5 אגורות ומעלה יעוגלו כלפי מעלה ל-10 האגורות הקרובות. לדוגמה תשלום סופי במזומן של 14.07 ₪ יעוגל ל-14.10 ₪.  אני סקרן לראות כיצד זה יתפתח.

No comments:

Post a Comment