Tuesday, October 12, 2010

סימטריה מאת מרכוס דה סוטויאת הספר של מריו ליביו, שפת הסימטריה, קראתי, ומצאתי אותו מעניין מאוד, אם כי, כבר ולא זורם. מביקור שערכתי היום בחנות הסטימצקי הקרובה מצאתי ספר חדש בהוצאת ספריית עליית הגג של ידיעות ספרים בנושא הסימטריה. כחובב מתמטיקה, הסטוריה של מתמטיקה וכקורא מרוצה של דה סוטוי בעצמו, מייד רכשתי את הספר. את חוויות הקריאה והרשמים אכתוב בפוסט נפרד.

No comments:

Post a Comment