Monday, October 18, 2010

מצגת על הלקסיקון מעבודת המאסטר שלי


מצאתי מצגת על הלקסיקון מתוך עבודת המאסטר שלי.
למעשה, את רוב הערכים שלי בלקסיקון העלתי מתוך עבודה על רשימות השורשים והתבניות של ברקלי ומתוך רשימות של שמות עצם ונטייתם. השילוב עם HSpell היה מאוחר יותר והבדיקה והעדכון היה מול קורפורה שאספתי. עבודה בלשנית נעשתה במרכז הידע לעבוד העברית בטכניון כדי לטייב את הנתונים שהוכנסו אוטומטית וכדי להוסיף ערכים נוספים.No comments:

Post a Comment